Bariery przeciwpożarowe w systemie ppoż

System ppoż skutecznie wykorzystuje ogólne bariery przeciwpożarowe, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia z jednego pomieszczenia do drugiego na całej wysokości budynku. Odpowiednio dobrana stolarka przeciwpożarowa, drzwi przeciwpożarowe i ścianki przeciwpożarowe skutecznie zapobiegają przejściu ognia z jednego piętra na drugie lub z jednego pomieszczenia do drugiego w obrębie piętra.

We współczesnej architekturze panuje tendencja do projektowania wielofunkcyjnych budynków użyteczności publicznej, w których powierzchnię można w ciągu kilku godzin przekształcić do innego celu. Uniwersalne obiekty to na przykład obiekty widowiskowo-sportowe z halami o dużej powierzchni, kompleksy kinowe i koncertowe, sale filmowe, kluby, domy i pałace kultury z salami uniwersalnymi. Podczas projektowania tych funkcjonalnych konstrukcji szczególną uwagę zwraca się na ich odporność ogniową i gazoszczelność, gdyż od tych wskaźników zależy bezpieczeństwo użytkowników oraz w razie konieczności interwencji, strażaków. Parametry te determinują możliwą wielkość pożaru i szkody z niego wynikające. 

Podział na strefy pożarowe 

Pionowe przegrody oddzielające budynki na całej wysokości nazywane są ścianami przeciwpożarowymi, a części budynków oddzielone tymi konstrukcjami nazywane są strefami pożarowymi. 

  • Jeśli pionowa struktura otaczająca oddziela jedno pomieszczenie od drugiego w obrębie podłogi, nazywa się to ścianą przeciwpożarową, a wspólne pomieszczenia nazywane są sekcjami (więcej na stronie https://www.alufire.com/pl/produkty/vision-line/). 
  • Konstrukcje zaprojektowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia z podłogi na podłogę w pionie budynku, nazywane są stropami przeciwpożarowymi .
  • Aby zabezpieczyć otwory drzwiowe i okienne, a także otwory ewakuacyjne, stosuje się bariery przeciwpożarowe w postaci drzwi i bram przeciwpożarowych, okien przeciwpożarowych i włazów, określanych wspólną nazwą stolarki przeciwpożarowej (więcej na https://www.alufire.com/pl/produkty/classic-line-doors/). 

Zabezpieczenia otworów technicznych w przegrodach przeciwpożarowych

W budynkach i konstrukcjach przemysłowych i magazynowych ściany przeciwpożarowe mogą posiadać otwory do komunikacji np. linii technologicznych. Do zabezpieczenia okresowo użytkowanych otworów technologicznych stosuje się drzwi przeciwpożarowe, wrota, włazy, zawory i zamki. Otwory w ścianach do przejścia przenośników są bardzo znaczne i często przyczyniają się do łatwiejszego rozprzestrzenianie ognia. Otwory dla przenośników przemieszczających produkty wielkogabarytowe są zwykle chronione przesuwnymi barierami, których sposób samodzielnego zamykania jest podobny, jak w przesuwnych drzwiach przeciwpożarowych. 

Więcej dowiesz się na stronie internetowej: https://www.alufire.com/pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *