Czy komornik może zająć emeryturę lub rentę?

Do zajęcia komorniczego dochodzi na skutek niespłaconych długów. Wówczas wierzyciel, po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia sądowego, może przekazać sprawę do kancelarii komornika. Czy komornik może dokonać wtedy zajęcia emerytury albo renty dłużnika?

Egzekucja komornicza jest jedną z głównych czynności prowadzonych przez komornika. Polega ona na ściągnięciu długu w imieniu wierzyciela. Komornik może realizować również inne zadania, na przykład poszukiwać majątku dłużnika, wykonać jego spis.

Emerytura i renta a długi

Problemy z długami dotyczą wielu osób – nie tylko tych pracujących, ale również przebywających obecnie na emeryturze lub na rencie. Obecnie obserwuje się coraz większe problemy emerytów i rencistów związane z niespłaconymi długami. Pochodzą one przede wszystkim z pożyczek i kredytów, ale również niespłaconych rachunków, na przykład czynszu, rachunku za gaz czy prąd. Emeryci i renciści mogą łatwo zaciągać pożyczki i kredyty, ponieważ banki i pozabankowe firmy pożyczkowe traktują ich dochody jako pewne, stabilne. Niestety, sam fakt, że instytucja tego typu chce pożyczyć pieniądze, nie zawsze oznacza, że pożyczkobiorca łatwo poradzi sobie z ich oddaniem. Stąd też w podeszłym wieku tak wiele osób ma problemy z długami. Gdy należność nie została spłacona w terminie, w takim przypadku wierzyciel, na przykład bank, dostawca energii, mogą przekazać sprawę do firmy windykacyjnej. Ma ona na celu nakłonienie dłużnika, by oddał on zadłużenie. Gdy jednak tak się nie stanie, wtedy sprawa kierowana jest do sądu, a stamtąd do osoby jak komornik Gliwice to jedno z miast, gdzie działa jego kancelaria.

Egzekucja z emerytury lub renty

Komornik posiada prawo do ściągania zadłużenia z majątku dłużnika. Wobec tego może on wtedy odebrać od niego ruchomości, nieruchomości, oszczędności, zająć część otrzymywanych regularnie dochodów na poczet spłaty długów. Egzekucja komornicza może być wykonana także z emerytury oraz z renty. W tym przypadku komornik sądowy Gliwice czy w innym mieście musi jednak przestrzegać odpowiednich zasad, aby potrącenie nie było wyższe niż wskazane w przepisach limity.

Przy zajmowaniu emerytury lub renty wysokość potrącenia nie może być większa niż:

  • 60 procent emerytury lub renty wtedy, gdy potrącenie odbywa się na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
  • 25 procent emerytury lub renty wtedy, gdy potrącenie odbywa się na poczet innych długów

Kwoty liczone są od wysokości brutto emerytury lub renty, a potrącenie następuje po odliczeniu składek i zaliczek na podatek, ubezpieczenie zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *