Czy małe przedsiębiorstwa wymagają obsługi prawnej?

Każda firma, nawet małych rozmiarów, podczas rozpoczynania działalności gospodarczej musi uwzględniać szeroki zakres praw, norm, standardów oraz różnorodnych pochodnych tych legislacji. Choć nie wszystkie małe przedsiębiorstwa korzystają z zewnętrznej, profesjonalnej pomocy prawnej, mogłaby się ona wiązać ze znaczącymi korzyściami — zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.

Na czym polega obsługa prawna dla przedsiębiorstw?

Jest to kompleksowa i przekrojowa usługa, świadczona przez wykwalifikowanych specjalistów w konkretnych dziedzinach prawa. Dzięki skorzystaniu z zewnętrznej pomocy prawnej, firma nie musi już delegować środków na głębokie szkolenia pracownicze — może skupić się na swoim core business, czyli tych aspektach działalności, które są dla niej kluczowe. Oprócz tego, nie musi przejmować się zgodnością wewnętrznych procedur z aktualnym stanem prawnym — cykliczne sprawdzanie dziennika ustaw oraz innych publikacji legislacyjnych staje się obowiązkiem doświadczonych ekspertów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.tgc.eu/obsluga-prawna-firm.

Jaki jest zakres usług wchodzących w skład obsługi prawnej?

Obsługą prawną dla małych przedsiębiorstw objęte są wszystkie dziedziny legislacji, które istotne są z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmują one m.in. prawo spółek, ogólne prawo gospodarcze, audyt prawny, analiza due dilligence, a także postępowania sporne i arbitrażowe. Dzięki takiemu wsparciu, przedsiębiorstwo otrzyma dane pomocne przy sporządzaniu umów i innego rodzaju dokumentacji, przeprowadzaniu transakcji typu M&A, a także prowadzeniu wszelkich negocjacji. Jednak najistotniejszym działem przepisów dla każdego przedsiębiorstwa jest prawo pracy — ono również objęte jest wszechstronnym doradztwem.

Na czym polega obsługa prawna w kontekście prawa pracy?

Obejmuje ona wszystkie jego aspekty, przede wszystkim dostarczając aktualnej, merytorycznej wiedzy na następujące tematy:

  • Polityka zatrudnieniowa — opracowywanie strategii zatrudniania, a także redukcji etatów,
  • Regulacje wewnętrzne — regulaminy pracy i wynagrodzeń, procedury bezpieczeństwa,
  • Inne aspekty działalności — kontakty ze związkami zawodowymi, tajemnica przedsiębiorstwa, audyty proceduralne i dokumentacyjne.

Więcej szczegółów na temat wymienionych powyżej aspektów znajduje się na stronie internetowej https://www.tgc.eu/prawo-pracy. Łatwo dojść do wniosku, że korzystanie z pomocy prawnej nie stanowi wyłącznie kosztów, lecz inwestycję w prawidłowy rozwój firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *