Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Poświadczenie podpisu sporządzone przez notariusza to skuteczny sposób na zabezpieczenie dokumentu. Jego istnienie znacznie zmniejsza szansę na posądzenie o fałszerstwo albo unieważnienie. Musi być złożony w obecności notariusza, który zaświadcza, że faktycznie należy on do wskazanej osoby. Co ważne, poświadczenie nigdy nie zostanie wydane, jeśli notariusz nie zobaczy dokumentu, na którym znajduje się podpis.

Po co sporządza się notarialne poświadczenie podpisu?

Podpis można bardzo łatwo podrobić. Wystarczy znaleźć oryginał i poćwiczyć jego składanie parę razy. Wystawianie notarialnego poświadczenia podpisu zabezpiecza przed taką ewentualnością. To dlatego, że:

  • osoba składająca podpis musi pokazać dokument potwierdzający tożsamość,
  • podpis składa się przy notariuszu lub zaświadcza się przed nim, że został złożony przez zainteresowaną osobę.

Nie ma więc możliwości, aby ktoś podważał jego autentyczność na dokumencie. To wygodne szczególnie w przypadku ważnych pism, takich jak umowy kupna-sprzedaży czy darowizny. Poświadczenie podpisu wydane przez notariusza może być także mocną podstawą do rozstrzygnięcia spornej sprawy w sądzie.

Jak wygląda proces wystawiania poświadczenia podpisu?

Poświadczenie podpisu przygotowuje notariusz, co oznacza, że należy umówić się w jego kancelarii. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty albo innych dokument, którym można się wylegitymować. Na miejscu specjalista informuje wszystkie osoby zainteresowane, jakie skutki prawne może nieść za sobą przygotowanie poświadczenia oraz upewnia się, że może je wydać. Żeby było ważne, musi zawierać:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane kancelarii,
  • podpis i pieczęć notariusza,
  • numer PESEL osoby składającej podpis.

Co ważne, wydanie poświadczenia podpisu nie oznacza, że dokument, na którym został złożony, staje się prawnie wiążący. Jeśli jakieś punkty umowy są niezgodne z prawem i tak nie będzie można ich wyegzekwować.

Poświadczenie autentyczności podpisu wystawia się po osobistej wizycie w placówce, jaką jest Kancelaria Notarialna. To oznacza, że nie można załatwić go sobie przez rozmowę telefoniczną, mail albo przez wiadomość prywatną. Żeby dokument był ważny, musi zostać spisany na miejscu. Jeśli osoba, która składa podpis, podszywa się pod kogoś, łamie prawo i naraża się na poważne konsekwencje. Dlatego każdy, kto chce, aby jego podpis był notarialnie poświadczony, musi udać się do kancelarii osobiście, z własnym dowodem. Wtedy co do jego autentyczności nie będzie najmniejszych wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.