Design thinking — czym jest i kto może skorzystać?

Design thinking polega na twórczym podejściu do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Charakteryzuje się kreatywnością i wychodzeniem poza utarte schematy. Czerpie z wielu dziedzin nauki, wspiera innowacyjność, sięga po różne narzędzia i techniki. Jest to sposób uniwersalny, sprawdzający się w mniejszych i większych firmach. Dlaczego warto z niego korzystać? W czym pomaga kurs moderatora design thinking?

Każda firma pracująca nad produktem lub oferująca usługi stara się w jak największym stopniu spełnić wymagania klienta. Już na początku trafia jednak na problem — jak odczytać i zaspokoić jego prawdziwe potrzeby. Wówczas istotny jest sposób działania, wybór narzędzi i stopień wykorzystania potencjału pracowników. Jedną z metod postępowania, która skupia się na kliencie i jego rzeczywistych oczekiwaniach i potrzebach, jest Design Thinking.

Skuteczność działań i większa satysfakcja klienta

Design Thinking to metoda pracy przy projektach, dzięki której można tworzyć innowacyjne produkty (lub udoskonalić już istniejące) odpowiadające na realne potrzeby użytkowników. Podejście to skoncentrowane jest na człowieku, a wdrożenie go przyczynia się budowania trwałych relacji między firmą a klientami. Dużą rolę odgrywa tu kreatywne myślenie oraz podejście do rozwiązywania problemów w sposób nieszablonowy.

Design thinking najczęściej znajduje zastosowanie przy tzw. wicked problems, czyli skomplikowanych zagadnieniach wymagających niestandardowego podejścia. Duże znaczenie przypisuje się pracy wielu osób wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach. Cały proces powinien przebiegać w pięciu etapach — spojrzenia z perspektywy użytkownika, określenia i nazwania właściwego problemu, koncentracji na znalezieniu odpowiednich rozwiązań, zbudowania modelu — prototypu produktu oraz przetestowania pomysłu w realnym środowisku.

Kurs moderatora design thinking

Design thinking jest narzędziem, dzięki któremu łatwiej tworzyć produkty idealnie dopasowane do oczekiwań użytkowników. Jego zastosowanie przynosi także korzyści firmom, które pracują w tym modelu – pozwala na ciągłe doskonalenie działalności, wykorzystywanie potencjału pracowników o różnych kwalifikacjach oraz na minimalizowanie kosztów. Ponieważ jest to metoda, którą mogą wykorzystywać przedsiębiorstwa niezależnie od charakteru działalności i wielkości, warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu pracowników. Kurs moderatora design thinking przeznaczony jest dla Srum Masterów, Project i Program Managerów, Product Ownerów, Change Managerów, Konsultantów oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia umożliwiają dostosowywanie pomysłów do potrzeb klientów, a jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności w organizacji i uczą nieszablonowego myślenia. Podczas kursu uczestnicy przechodzą przez cały proces Design Thinking dzięki czemu poza tym, że dowiedzą się jak on wygląda to również zapoznają się z narzędziami i technikami których używa się w tej metodzie. Podczas szkoleń uczestnicy nauczą się jak i gdzie szukać nowych pomysłów, w jaki sposób diagnozować potrzeby i współpracować ze specjalistami z poszczególnych działów. Poznanie tej metody z pewnością podniesie kompetencje pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *