Dlaczego audyt recyklera jest konieczny?

Audyt recyklera muszą przeprowadzić firmy, które w swojej działalności zajmują się recyklingiem, odzyskiem lub sprzedażą opadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego. Niezastosowanie się do przepisów grozi sankcjami i karami. Dlaczego audyt recyklera jest tak ważny?

Wpływ gospodarki na środoqwisko

Przepisy dotyczące tego, w jaki sposób należy przechowywać, usuwać, składować, odzyskiwać i recyklingować odpady, zostały opracowane tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nie były one jednak respektowane, co z kolei przełożyło się na kryzys związany z zanieczyszczeniem środowiska i marnotrawstwem zasobów, które po uprzednim przygotowaniu nadawałyby się do ponownego wykorzystania.

Z tego powodu powstała konieczność aktualizowania prawa, a tym samym dodania obowiązku przeprowadzania corocznego audytu recyklera w firmach zajmujących się przetwórstwem odpadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego. 21 grudnia 2015 roku Ministerstwo Środowiska wydało rozporządzenie w tej sprawie i dotyczyło ono firm wystawiających dokumenty:

  • DPO,
  • DPR,
  • EDPO,
  • EDPR.

Więcej informacji na temat tego, jak wygląda audyt recyklera i jakie przynosi korzyści, znajduje się na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego.

Problem elektrośmieci

O tym, że nadmierna ilość opakowań ma negatywny wpływ na środowisko, organy ustawodawcze zdały sobie sprawę dość wcześnie. Jednak na początku XXI w. nikt nie przypuszczał, że sprzęt elektroniczny będzie generował jeszcze więcej śmieci. Przed ustawą z 2015 roku zauważono, że tylko 40% elektrośmieci mogłoby zostać poddane recyklingowi, z kolei pozostała część była albo zanieczyszczona, albo trafiła na nieodpowiednie wysypiska. Audyt recyklera miał w założeniu poprawić te wyniki, co faktycznie powoli się dzieje – aktualnie już prawie 70% sprzętu elektronicznego podlega odzyskiwaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *