Do czego służy generator azotu i gdzie znajduje zastosowanie?

Zastosowanie azotu o określonej czystości jest ogromne – na szeroką skalę wykorzystuje się ten gaz w górnictwie i przemyśle wydobywczym oraz metalowym, a także w zakładach produkcyjnych branży spożywczej i farmaceutycznej. Może być dostarczany rurociągiem, cysternami lub w butlach. Azot można też pozyskać w sposób zupełnie niezależny – trzeba jedynie zaopatrzyć się w urządzenie nazywane generatorem azotu!

Do czego służą generatory azotu?

Generatory azotu służą do wytwarzania azotu ze sprężonego powietrza. W powietrzu atmosferycznym znajduje się prawie 80% azotu oraz tlen, argon i inne gazy – aby zastosować azot w sposób przemysłowy, należy się ich pozbyć.

Azot może być dostarczany do danego zakładu od zewnętrznego dostawcy ­np. rurociągami lub cysternami, a nawet w butlach. Nie jest to jednak zbyt ekonomiczne rozwiązanie i często prowadzi do strat energii czy pieniędzy. Lepszym rozwiązaniem może okazać się wyposażenie przedsiębiorstwa w generator azotu, który dopasuje się do aktualnych potrzeb.

Jak działają generatory azotu BOGE?

Generatory azotu projektuje się w technologii membranowej i zmiennociśnieniowej (PSA). Tę drugą metodę wykorzystuje m.in. niemiecka marka BOGE – jeden z czołowych producentów układów sprężonego powietrza na świecie.

Technologia adsorpcji zmiennociśnieniowej pozwala oddzielić azot od innych składników powietrza. Tego typu generator azotu składa się z dwóch zbiorników wyposażonych w sita molekularne.

Najpierw sprężone powietrze jest wstępnie oczyszczane w układzie (z wilgoci, pyłów, cząsteczek oleju), a następnie wędruje do jednego ze zbiorników. Molekularne sito węglowe (CMS) adsorbuje molekuły tlenu i inny gazów. Czysty azot zostaje skierowany do zbiornika, w którym będzie magazynowany, a pozostałe gazy są uwalniane do atmosfery.

Jak długo mogą pracować generatory azotu BOGE?

Generatory azotu mogą pracować nieprzerwanie. Urządzenia te mają budowę modułową, której podstawowymi elementami są zbiorniki z sitami molekularnymi (muszą być przynajmniej dwa). Gdy jedno sito zostanie już zapełnione molekułami tlenu, cały proces zostaje przekierowany do drugiego zbiornika. W tym czasie „zużyty” adsorbent się regeneruje.

Jak steruje się generatorami azotu BOGE?

Generatory azotu BOGE pozwalają regulować wydajność produkcji azotu oraz ustalać jego potrzebną czystość.

Urządzenia można wyposażyć w sterowanie mikroprocesorowe lub z wygodnym ekranem dotykowym. Są obsługiwane poprzez standardowy modem (sieciowo) bądź GPRS. Na indywidualne życzenie generator azotu można przystosować do pracy zdalnej (poprzez interfejs Ethernet).

Gdzie wykorzystuje się generatory azotu?

Zastosowanie generałów azotu jest niezwykle szerokie i dotyczy naprawdę różnych gałęzi przemysłu i gospodarki oraz branż. Najszerzej wykorzystuje się go w przemyśle wydobywczym i produkcyjnym.

Generatory azotu w przemyśle górnictwie i przemyśle wydobywczym

W przemyśle górniczym azot wykorzystuje się do ochrony przeciwpożarowej. W kopalniach węgla kamiennego dużym zagrożeniem jest samoczynne nagrzewanie się i zapalanie węgla, czyli pożary endogeniczne. Na wczesnym etapie pożaru można go zneutralizować za pomocą inertyzacji atmosfery. Azot, jako gaz obojętny, obniża zawartość tlenu w powietrzu, dzięki czemu pożar zostaje przerwany. Często wykorzystuje się tę metodę także prewencyjnie, aby zapobiegać samozapaleniu się węgla.

Azot jako środek prewencyjny wykorzystuje się również w przemyśle wydobywczym gazu i ropy naftowej. W tej gałęzi przemysłu ma jednak dużo szersze zastosowanie – zabezpiecza procesy wydobywania i magazynowania surowców w zbiornikach oraz służy do oczyszczania instalacji.

Generatory azotu w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Produkowane przez zakłady spożywcze i farmaceutyczne żywność i leki muszą zostać zabezpieczone przed utlenianiem się i działaniem drobnoustrojów, inaczej zbyt szybko staną się niezdatne do spożycia. W obu tych branżach azot wytworzony przez generator stosowany jest do ochrony zarówno komponentów, jak i całych produktów.

W tym celu stosuje się ochronne azotowe atmosfery – podczas produkcji (np. do transportu składników lub usuwania tlenu z produktów i naczyń) oraz do pakowania produktów. Dzięki temu leki oraz żywność uzyskują długi okres przydatności.

Generatory azotu w innych gałęziach przemysłu

Azot produkowany przez generatory wykorzystuje się również m.in. w przemyśle metalowym np. do obróbki cieplnej metali, w branży elektronicznej – do zabezpieczania komponentów w procesie produkcji podzespołów oraz podczas transportu i magazynowania – np. do stworzenia kontrolowanej atmosfery, czyli warunków przechowywania żywności w pomieszczeniach magazynu czy ładowniach.

Kiedy sprawdzi się generator azotu? Czy warto kupić to urządzenie?

Generator azotu jest naprawdę opłacalną alternatywą dla zaopatrywania się w azot u zewnętrznych dostawców. Warto zainwestować w to urządzenie, gdy w firmie czy placówce zużywa się azot w dużych ilościach np. podczas procesów produkcyjnych. To pełna niezależność – ciągłość dostaw przy jednoczesnym braku konieczności magazynowania. Z generatorem azot można wytwarzać w takich ilościach i o takim stopniu czystości, jakie są w danym procesie potrzebne.

Pomimo sporego kosztu początkowego zakup generatora azotu zwraca się szybko. Urządzenia BOGE są niemal bezobsługowe i bezawaryjne, a koszt ich serwisowania jest minimalny. Generatory azotu tej marki znajdziecie na stronie firmy Pneumatik.

FAQ:

Co to jest generator azotu PSA?

Generator azotu PSA to zmiennociśnieniowa wytwornica azotu, czyli urządzenie, które za pomocą sit molekularnych oddziela azot od tlenu i innych gazów obecnych w sprężonym powietrzu.

Jak działa generator azotu PSA?

Podstawą działania generatora azotu PSA są dwa zbiorniki z sitami molekularnymi. Wstępnie oczyszczone z wilgoci i oleju sprężone powietrze zostaje skierowane do zbiornika z sitem, które adsorbuje molekuły tlenu. W tym czasie drugi zbiornik z adsorbentem się regeneruje, dzięki czemu urządzenie może pracować nieprzerwanie.

Które generatory PSA są godne polecenia?

Zwłaszcza generatory azotu niemieckiej marki BOGE – producent przykłada ogromną wagę do wydajności i niezawodności swoich urządzeń. Dzięki wysokiej jakości komponentów generatory są praktycznie bezawaryjne, a koszty ich serwisowania obniżone do minimum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *