Fundusze inwestycyjne czy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Fundusze inwestycyjne stają się coraz powszechniejszą formą oszczędzania środków i pomnażania kapitału. Słowo fundusze inwestycyjne pada coraz częściej z ust doradców finansowych, którzy uważają, iż rozpoczęcie inwestowania już w młodym wieku może przynieść wiele korzyści w przyszłości. Współczesne fundusze kapitałowe stanowią niejako wspólny produkt będący połączeniem inwestowania wraz z oszczędzaniem. Co warto o nim wiedzieć?

Wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi

Na rynku znaleźć można wiele produktów o charakterze inwestycyjnym. Wybór najlepszej propozycji uzależniony jest od indywidualnych preferencji i oczekiwań klientów. Wybór ten uzależniony jest oczywiście od kwoty, jaką dysponujemy oraz od płynności finansowej. Wszystkie formy inwestowania mają zarówno ciemne, jak i jasne strony. Każda propozycja dostosowana jest do poszczególnych grup klientów. Warto więc dokładnie zapoznać się z ofertami i wybrać produkt dostosowany do swoich potrzeb i wymagań.

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny lokuje powierzone środki w instrumenty, które dostępne są na rynku finansowym. Co ciekawe, korzystając z funduszy inwestycyjnych, można liczyć na znacznie wyższe zyski, niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Towarzystwo zobowiązane jest do działalności w ramach spółki akcyjnej. Ich właścicielami najczęściej są renomowane firmy o charakterze finansowym, takie jak banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Głównym zadaniem funduszy inwestycyjnych jest tworzenie funduszy oraz umiejętne zarządzanie nimi. Ponadto wymienić można tutaj także takie działania, jak reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz umiejętne zarządzanie portalem zbiorczym, w którym zawarte są papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne powstały po to, aby zainteresowane inwestowaniem osoby mogły pomnażać swoje środki z wykorzystaniem narzędzi i dużych możliwości, jakie współcześnie dostępne są na rynku finansowym w przypadku braku umiejętności wykorzystywania owych udogodnień. Korzystając z takiej formy pomnażania środków, klienci nie muszą sporządzać żadnych analiz rynku, ani śledzić i analizować bieżących informacji z rynku finansowego.

Charakterystyka UFK

W ofercie UFK znajduje się gama produktów, które zróżnicowane są pod względem wprowadzonych strategii inwestycyjnych oraz stopnia ponoszonego ryzyka. Wśród produktów znajdują się tutaj propozycje uznawane za bezpieczne oraz fundusze z mieszanym udziałem akcji, a także dłużnych instrumentów. Produkty te mogą umożliwiać lokowanie środków na rynkach zagranicznych. W przypadku prób dokonania porównania możliwości wyboru danej strategii inwestycyjnej, zarówno fundusze inwestycyjne, jak i UFK są do siebie niezwykle zbliżone. Znaczna większość portfeli Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych budowana jest poprzez lokowanie do nawet 100% aktywów funduszu kapitałowego w znany już fundusz inwestycyjny. UFK, które działają na rynku polskim, oferują klientom zróżnicowane poziomy ochrony ubezpieczeniowej. Można w tym przypadku korzystać z większości ubezpieczeń na życie, polis, czy kont emerytalnych, a nawet kont o charakterze grupowym.

Fundusz inwestycyjny czy UFK?

Nagonka na ubezpieczenia UFK trwa od dłuższego czasu. Niestety rykoszetem dostają fundusze inwestycyjne, które stanowią szansę na zyskanie ubezpieczenia oraz dają szansę na pomnażanie zysków. Porównując korzyści, jakie dają tradycyjne fundusze inwestycyjne i UFK można dostrzec, że oba fundusze są do siebie podobne, jednak nie stanowią tego samego produktu. W przypadku funduszy UFK jedną z głównych zalet jest możliwość inwestowania w zaledwie jednym miejscu funduszy z wielu TFI, w tym funduszy zagranicznych. Kolejną zasadniczą różnicą jest także długość trwania inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych nie ma ustalonego odgórnego, czasu trwania inwestycji, co daje znacznie większy komfort. Kolejną cechą odróżniającą fundusze inwestycyjne od UFK jest także różnorodność wpłat składek oraz kwestie związane z możliwością umorzenia jednostek funduszu. Fundusze inwestycyjne dają możliwość wycofania naszych oszczędności praktycznie w każdym momencie. W przypadku drugiej opcji ubezpieczyciel ma obowiązek pełnej wypłaty sumy ubezpieczenia wyłącznie w dwóch przypadkach – pierwszym przypadkiem jest zakończenie czasu trwania umowy, natomiast drugim przypadkiem wypłaty sumy jest śmierć osoby ubezpieczonej. Świadczenie otrzymują wówczas uprawnione osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *