Jak Covid wpłynął na organizację przestrzeni biurowej w firmach?

Ze względu na obostrzenia pandemiczne wiele biur musiało całkowicie wygasić działalność lub przestawić się na tryb pracy zdalnej. Na dzień dzisiejszy pracownicy powrócili już do standardowej pracy biurowej. Zmiany jednak jakie dokonała pandemia pozostały z nimi do dzisiaj. Z tych właśnie względów zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą dostosować biura oraz styl pracy do nowej rzeczywistości.

Przykładem takich praktyk mających ograniczyć zagrożenie wynikające z doby pandemii są meble biurowe i gabinetowe a następnie ich zakup dla firm. Poza spełnianiem norm sanitarnych, muszą one być także w odpowiedni sposób zorganizowane. Wiele z nich posiada odpowiednie powłoki antywirusowe oraz zwiększa przestrzeń między ludźmi. Pracownicy przede wszystkim muszą unikać bezpośredniego kontaktu i dbać o czyszczenie dłoni. Dobrą praktyką jest także nie dotykanie twarzy, nieodkażonymi dłońmi. 

Nowe metody bezpieczeństwa 

Dla firm zostało przygotowane kilka praktycznych rozwiązań w jaki sposób ograniczyć liczbę zakażeń w biurze. 

  • Zupełną podstawą powinien być wcześniej wspomniany dystans fizyczny. Można wdrożyć go poprzez kilka metod. Warto jest zdecydować się na umieszczenie stanowisk pracowniczych oddalonych od siebie o określoną ilość metrów. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie specjalnych ścianek lub innych barier, które ograniczają kontakt pracowników. Na dystans ma wpływ także ilość osób przebywających w jednym czasie, w biurze. Warto jest podzielić pracę na określone segmenty czasowe, które się ograniczą ilość osób w biurze. Należy także zrezygnować z zebrań lub tworzenia zbiorowisk podczas przerw.
  • Dla firm, których działalność opiera się na pracy z klientem zaleca się ograniczenie kontaktu. Mowa tu o prowadzeniu korespondencji zdalnej oraz kontaktowaniu się za pomocą smartfonów. W przypadku fizycznego kontaktu z klientem należy zastosować specjalne bariery. Osoby spoza firmy oraz pracownicy powinni mieć zawsze zdezynfekowane dłonie.
  • Zasady higieny są zupełną podstawą. Mowa tu nie tylko o utrzymywaniu czystych dłoni oraz utrzymywaniu dystansu między nimi a twarzą, ale także dezynfekowaniu pomieszczeń i wszelkich innych miejsc, gdzie odbywa się praca. Obejmuje to oczywiście czyszczenie przyborów biurowych. Należy również usunąć wszelkie elementy, które mogą stać się wektorami wirusa. Chodzi o czasopisma, wspólne przybory biurowe, kubki, które nie są jednorazowe lub inne przedmioty sanitarne wielokrotnego użytku.

Proces dostosowania się biur

Wiele firm w dalszym ciągu ma problemy z aklimatyzacją do nowej rzeczywistości. Proces ten nie jest łatwy ze względu na wiele czynników. Przykładem mogą być oczywiście trudności finansowe związane z zakupem nowych mebli biurowych i przyrządów higienicznych. Niestosowanie się pracowników do nowych norm również jest niekorzystne.

Zalecenia dla pracodawców

Aby zabezpieczyć pracowników biur w codziennej pracy należy stosować się do ustanowionych norm. Przykładem jest dokument „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19”. 

Zgodnie z nim obowiązki dotyczące zapewnienia ochrony osób pracujących zostały nałożone na pracodawców. Jednym z głównych zadań przedsiębiorców jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, wynikającego z pracy w biurze oraz stosowanie środków profilaktycznych mających za zadanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażenia.

Jeśli natomiast dojdzie już do zachorowania firmy zmuszone są do opracowania specjalnego planu działań zapobiegawczych. Obejmuje to także wprowadzenie go w życie i podjęcia faktycznych, praktycznych działań. Przedsiębiorcy odpowiedzialni są też za informowanie pracowników na temat wszelkich zmian, które zachodzą w strukturze pracy.

Tekst sponsorowany: Meble biurowe dla firm – kami.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *