Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Istnieje kilka sposobów na podział majątku, jeżeli zdecydowaliśmy się na rozwód. Podziału majątku wspólnego możemy dokonać przed rozwodem, w jego trakcie lub po rozwodzie. Dodatkowo podział może przebiec w sposób polubowny lub na drodze sądowej. Jak dokonać podziału majątku wspólnego, jaka jest różnica między polubownym a sądowym podziałem i co warto na ten temat wiedzieć?

Podział majątku po rozwodzie

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest podział majątku po rozwodzie. Jeżeli wniosek o podział nie został zawarty w pozwie o rozwód, wtedy należy złożyć go w nowym postępowaniu, już po ustaniu małżeństwa i wspólności majątkowej przed sądem. Przede wszystkim w składanym wniosku należy określić całość wspólnego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz ruchomości, jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób ma nastąpić podzielenie majątku. Jeżeli chcemy złożyć taki wniosek do sądu, wtedy warto skorzystać z pomocy adwokata. Nie znajdziemy w Internecie uniwersalnego wzoru, ponieważ każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha J. Chmuraka w Szczecinie w profesjonalny i rzetelny sposób pomoże w sporządzeniu i złożeniu takiego wniosku.

Pamiętaj, że roszczenie prawa do wspólnego majątku nie może ulec przedawnieniu. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nawet podczas podziału majątku po rozwodzie ze wskazaną winą jednego z małżonków, nie będzie to miało wpływu na ostateczne rozdysponowanie własności.

Polubowne podzielenie majątku wspólnego

Jeżeli obydwu małżonką zależy na pokojowym podziale majątku, wtedy istnieje możliwość załatwienia tego w sposób polubowny. W takim przypadku obie ze stron zgodnie zawierają ugodę sądową lub sporządzają umowę podziału majątku. Zawarta w ten sposób ugoda ma moc orzeczenia sądowego. Jest to zdecydowanie prostsza, szybsza i tańsza metoda.

Podział majątku w sądzie

Nie zawsze rozwody kończą się z zachowaniem pozytywnych lub neutralnych relacji. Jeżeli między małżonkami nie dojdzie do porozumienia, wtedy następuje podział majątku w sądzie. Na wniosek jednego z małżonków przeprowadza się postępowanie sądowe, które kończy postanowienie w sprawie podziału wspólnego majątku. Opłata sądowa o podział majątku wspólnego to koszt 1000 zł. Dodatkowo trzeba w koszt całego procesu wliczyć koszty opinii biegłych oraz wynagrodzenie dla prawnika. To sprawia, że droga sądowa dla małżonków jest rozwiązaniem o wiele kosztowniejszym. Dlatego jeżeli tylko istnieje taka możliwość, warto próbować podzielić majątek wspólny w sposób polubowny korzystając, chociażby z pomocy doświadczonych mediatorów.

Majątek wspólny i osobisty

Warto pamiętać, że nie wszystko wlicza się w skład majątku wspólnego, który należy podzielić. Każdy z małżonków ma prawo posiadać tzw. majątek osobisty, do którego zaliczamy:

  • wszystkie przedmioty zakupione przed zawarciem małżeństwa
  • przedmioty otrzymane przez darowiznę lub dziedziczenie
  • przedmioty majątkowe, które służą zaspokajaniu osobistych potrzeb jedynie jednemu z małżonków
  • przedmioty pochodzące z utytułowanych odszkodowania za uszkodzenia ciała oraz zdrowia
  • przedmioty uzyskane z tytułu nagrody otrzymanej jedynie przez jednego z małżonków
  • wszelkie prawa autorskie, oraz inne prawa twórcy

Majątek wspólny to natomiast wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa wspólności majątkowej przez oboje lub jednego z małżonków, które nie zaliczamy do majątku osobistego.

Rozdzielczość majątkowa, a podział majątku wspólnego

Do podziału majątku wspólnego dochodzi po ustaniu między małżonkami wystawowej wspólnoty majątkowe. Zazwyczaj dzieje się to po rozwodzie, jednak istnieje możliwość wcześniejszego zerwania tej wspólnoty. Rozdzielczość majątkowa to zawarta między małżonkami umowa, która zakłada, że małżonkowie od tego momentu, nie posiadają wspólnego majątku, a jedynie majątki osobiste, którymi mogą dysponować. Jeżeli taka umowa zostanie zawarta w trakcie trwania małżeństwa, wtedy jest ona dobrowolna i ustanowiona w formie aktu notarialnego. W takim przypadku po rozwodzie nie ma już potrzeby ponownego dzielenia majątku wspólnego, ponieważ on już nie istnieje.

Podział wspólnego majątku po rozwodzie to bardzo często spotykane rozwiązanie. Można to zrobić w sposób polubowny lub za sprawą postępowania sądowego. Niezależnie od sposobu dokonywania podziału majątku po rozwodzie, warto korzystać z pomocy doświadczonych prawników. Pomogą nam oni we wszelkich kwestiach formalnych oraz przeprowadzą nas przez często bardzo skomplikowany i ciężki emocjonalnie dla nas proces związany z rozwodem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *