Jak przebiegają procedury celne przy transporcie towarów w obrębie Unii Europejskiej?

Szczegółowy opis procedur celnych przy transporcie towarów w obrębie Unii Europejskiej opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unijny kodeks celny obowiązujący od dnia 1 maja 2016 określa zasady statusu towarów, zabezpieczenia, standardowej procedury tranzytu i procedury ciągłości działania, uproszczenia oraz zamknięcia operacji tranzytowej. Dzisiejszy artykuł poświęcimy standardowym procedurom tranzytowym.

Unijny tranzyt wewnętrzny

Procedurę unijnego transportu wewnętrznego stosuje się w przypadku przemieszczania towarów unijnych na obszarze celnym Unii między dwoma państwami bądź terytoriami, które należą do tego obszaru, bez zmiany statutu celnego towarów. Procedurą tranzytu zarządzają administracje celne prowadzone przez państwa członkowskie. Sieć urzędów celnych obejmuje urzędy celne wyjścia, tranzytowe, przeznaczenia i zabezpieczenia.

Jak przebiega procedura celna w transporcie towarów na obszarze UE?

Procedura celna rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia, natomiast kończy się w urzędzie celnym przeznaczenia w momencie przedstawienia towarów. Oba urzędy wymieniają się elektronicznymi komunikatami w systemie NCTS, czego celem jest potwierdzenie zakończenia tranzytu. Po otrzymaniu potwierdzenia za pośrednictwem systemu albo zgłoszenia tranzytowego w wersji papierowej urząd celny wyjścia zamyka procedurę tranzytu.

Tym samym zwalnia z odpowiedzialności osobę uprawnioną do korzystania z procedury tranzytu. Kim jest osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu? Jak wyjaśnia Warentrans świadczący usługi przewozu krajowego i międzynarodowego, takie uprawnienia otrzymuje przedsiębiorca, który składa zgłoszenie tranzytowe w urzędzie celnym wyjścia w celu objęcia towarów procedurą tranzytu. W momencie zwolnienia towarów staje się on osobą uprawnioną do korzystania z procedury w tranzycie wspólnym.

Następnie osoba ta w wyznaczonym czasie zobowiązana jest do przedstawienia towarów w urzędzie celnym przeznaczenia wraz ze zgłoszeniem tranzytowym. Istotne, by stan towarów nie był zmieniony i jeśli nałożono zamknięcia celne, by były nienaruszone. W urzędzie celnym przeznaczenia następuje podjęcie decyzji o tym, jakie kontrole są konieczne. Wyniki kontroli przekazywane są do urzędu celnego wyjścia. Dostarczone komunikaty są niezbędne do zamknięcia operacji tranzytowej i zwolnienia gwarancji wykorzystanej na jej potrzeby.

Ustawa celna obejmuje również dodatkowe procedury tranzytowe dotyczące przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej, w tym procedury TIR, NATO, karnet ATA, przesyłki pocztowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *