Jak zapłacić podatek z PIT

Większość podatników zdaje sobie sprawę, że musi płacić podatki. Jednym z momentów, kiedy podatek należy uregulować jest między innymi sytuacja, gdy podatnik rozlicza swoją roczną deklarację podatkową. Możliwe, że z obliczeń wynikać będzie obowiązek zapłaty podatku. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się jak to zrobić. Jeżeli PIT składany jest osobiście w urzędzie skarbowym, sytuacja wydaje się potencjalnie prosta – wystarczy przejść z deklaracją do odpowiedniego okienka z kasą i uregulować należność podatkową. Sytuacja komplikuje się, jeżeli podatnik zdecydował się złożyć swój PIT bez osobistej obecności w urzędzie. W tej sytuacji szczególnie ważne pytanie wydaje się osobom, które zdecydowały się na rozliczenie deklaracji podatkowych elektronicznie – PIT przez internet, albowiem dla nich szczególnie liczy się przecież czas. Czy podatnik potrzebuje dodatkowych dokumentów takich jak na przykład druk przelewu?

Data zapłaty podatku

Każde zobowiązanie podatkowe powinno być uregulowane w odpowiednim terminie. W tej kwestii warto pamiętać, że przy realizacji płatności na odległość (na przykład przelewem) w praktyce, pieniądze będą szły przez jakiś czas. Te kwestie płatności dla PIT i e-PIT, reguluje ustawa ordynacja podatkowa w art. 60, gdzie ustawodawca określił zasady:

  • przy płatności gotówką – za termin dokonania zapłaty podatku uznaje się dzień wpłacenia kwoty podatku w organie podatkowym lub kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, albo w placówce pocztowej i innych określonych w ustawie;

  • w przypadku obrotu bezgotówkowego – na przykład przelewu bankowego za dokonanie zapłaty podatku, uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, oraz innych, w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu zgodnie z dniem uzyskania potwierdzenia transakcji płatniczej;

  • w przypadku transakcji międzynarodowych unii europejskiej, z założenia tak jak przy transakcjach handlowych, pod warunkiem, że wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w ciągu 2 dni roboczych.

Druk przelewu online

Należy pamiętać, że przelew podatku powinien posiadać odpowiednie dane podatnika oraz tytuł, określający za co podatnik uiszcza należności. Najczęściej w przypadku standardowych przelewów banki same na początku pytają swoich klientów, czy chce dokonać przelewu zwykłego, czy może przelewu podatku lub do ZUS. W przypadku skorzystania z rozliczenia PIT w formie elektronicznej, z pewnością w również w ten sposób (elektronicznie) większość podatników będzie chciało zapłacić podatek. Nie potrzebują do tego żadnego oficjalnego dokumentu, takiego jak druk przelewu. Mogą samodzielnie wykonać transakcję za pomocą swojej bankowości elektronicznej. Co ciekawe, część dobrych aplikacji do wypełnia e-PIT, umożliwia skorzystanie z połączonych z e-deklaracją płatności podatku online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *