Jaki jest zakres terytorialny poszczególnych ubezpieczeń komunikacyjnych?

W obrębie świadczeń komunikacyjnych rozróżnia się polisy obowiązkowe oraz dobrowolne. Każde z nich mają swoje ograniczenia terytorialne. Warto wiedzieć, w których krajach uznawane są poszczególne ubezpieczenia.

Polisa odpowiedzialności cywilnej

Świadczenie OC obejmuje zakresem ochrony posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli szkoda została przez nich wyrządzona osobom trzecim na terenie: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Rumunii, Serbii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Islandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Węgier. W przypadku kolizji w wyżej wymienionych krajach kierowca auta nie musi okazywać żadnego dodatkowego dokumentu poza polisą odpowiedzialności cywilnej. Osoby, udające się do:

 • Albanii,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Czarnogóry,
 • Iranu,
 • Izraela,
 • Macedonii,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • Tunezji,
 • Turcji
 • oraz na Ukrainę

powinny posiadać tzw. zieloną kartę. Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy stanowi dowód na to, iż właściciel pojazdu posiada świadczenie OC, którego zakres obejmuje ochroną dany samochód. Dokument wymagany jest terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty. Certyfikat można kupić na terenie Polski lub w trakcie przekraczania granicy (niektórzy ubezpieczyciele oferują go jako bezpłatny dodatek do polisy).

Autocasco

Świadczenie AC zaliczane jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Szczegółowe informacje na temat zakresu polisy dostępne są na stronie internetowej https://cuk.pl/ubezpieczenia/samochod/ac. Autocasco uznawane jest na terenie Polski oraz państw należących do Unii Europejskiej. Ochrona świadczenia obejmuje również szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich na terenie:

 • Albanii,
 • Andory,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Czarnogóry,
 • Islandii,
 • Lichtensteinu,
 • Macedonii,
 • Mołdawii,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • europejskiego obszaru Rosji i Turcji,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • Ukrainy oraz Watykanu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW zaliczane jest do dobrowolnych polis komunikacyjnych. Ochrona polisy obejmuje terytorium Unii Europejskiej. Można ją jednak rozszerzyć o kraje nienależące do UE.

Przed zakupem danego świadczenia warto dokładnie zapoznać się z ograniczeniami polisy. W przypadku wyjazdu do kraju, na którego terenie nie obowiązuje posiadane przez klienta ubezpieczenie, należy zapytać konsultanta firmy ubezpieczeniowej, czy istnieje opcja rozszerzenia zakresu terytorialnego pakietu NNW. Pomoże to w uniknięciu wszelkich nieprzyjemności i ewentualnych konsekwencji finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *