Jakie są najczęstsze przyczyny likwidacji spółki z.o.o?

Likwidacja spółki z o.o. jest bardzo często spotykana w gospodarce, jest to naturalna kolej rzeczy. Najczęściej taka czynność jest wynikiem działań, które prowadzą do optymalizacji kosztów albo zmiany prawnej formy danej działalności. W związku z tym, iż proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalności istotne jest ścisłe trzymanie się zasad. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne przeprowadzenie tego procesu. W niniejszym tekście przedstawiamy najpopularniejsze przyczyny rozwiązywania spółek z.o.o.

Najczęstsze przyczyny likwidacji spółki z.o.o

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem, do którego może dojść po powstaniu okoliczności będących powodem, przez który spółka zostanie rozwiązana. Może to być wola wspólników, ale nie tylko. Mogą do tego przyczynić się także pewne okoliczności, których skutkiem będzie zmierzanie spółki do zakończenia swej działalności. Spółka z.o.o może zostać rozwiązania przez:

ogłoszenie upadłości spółki – w przypadku, gdy spółka ogłosi swoją upadłość, jednocześnie ulega rozwiązaniu w momencie ogłoszenia takiego postanowienia w rozumienia przepisów prawa upadłościowego. Trzeba jednak wiedzieć, iż samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie sprawi, że zostanie ona rozwiązana.

przyczyny określone w umowie spółki – może się zdarzyć, iż w umowie spółki z.o.o mogą być przedstawione scenariusze, na podstawie których spółka może zostać rozwiązania bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek innych działań przez wspólników. Takim scenariuszem może być np. nieobecność w spółce konkretnych osób bądź otrzymanie zewnętrznego finansowania.

uchwałę wspólników nt. rozwiązania spółki, potwierdzona przez protokół notarialny – wspólnicy mogą w każdej chwili zdecydować się na rozwiązanie spółki. W momencie takiej decyzji rozpoczyna się likwidacja spółki z.o.o. Podjęcie się takiej uchwały wymaga protokołu notarialnego.

inne przyczyny prawne – mogą być związane np. z łączeniem się spółek bądź stanowiące sankcję za działanie niezgodne z przepisami antymonopolowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *