Kontrahent nie płaci? Sprawdź, co możesz zrobić!

Nieterminowe płatności ze strony kontrahentów to zmora wielu przedsiębiorców. Choć nie sposób całkowicie wyeliminować tego ryzyka, tym bardziej w czasach kryzysu, można jednak skutecznie dochodzić swoich praw. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Z badania „Skaner MŚP” wykonanego w IV kw. br. przez Instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 84,5% przedsiębiorców MSP zdarzają się klienci płacący po uzgodnionym terminie. 51,6 % przedsiębiorców skarży się, że w ostatnim półroczu mieli należności przeterminowane o ponad 30 dni (wzrost wobec poprzedniego pomiaru o 2,5 punktów proc. ). Niemal połowa firm ma problem z opóźnieniami w płatnościach przekraczającymi 60 dni.

Co trzecia z mikro, małych i średnich firm, która czeka na przelew po wystawieniu faktury, twierdzi, że opóźnienie płatności jest spowodowane epidemią koronawirusa. Inne równie często wymieniane powody to: fakt, że kontrahenci sami nie otrzymują płatności na czas, a także mają stałe trudności z utrzymaniem płynności. Dodatkowo co 9. badana firma wspomina, że ich niesolidni płatnicy po prostu kredytują się cudzym kosztem. W nielicznych przypadkach, po 2 proc. odpowiedzi, w grę wchodzi też zapomnienie, błędy w fakturach lub skomplikowane procedury. płatnicze.

Twoi klienci nie płacą? Nie bądź obojętny

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych rezygnuje z działań windykacyjnych… z powodu braku wiedzy, od czego zacząć i jak zwiększyć swoje szanse na szybką spłatę długu. Inni realizują windykację na własną ręką, często nieudolnie, bez planu i przemyślenia kolejnych kroków. Jak nietrudno zgadnąć, skuteczność takich działań bywa zazwyczaj niewielka. A naturalną konsekwencją braku rezultatów jest spadek motywacji i zaprzestanie kolejnych aktywności. Zaległości rosną, a wizja zatorów płatniczych staje się coraz bardziej realna. Jak im zapobiec?

Skuteczna windykacja – wsparcie potrzebne od zaraz

Doświadczenia przedsiębiorców udowadniają, że szanse na odzyskanie należności rosną… wraz z szybkością realizacji działań windykacyjnych. Jeśli klient spóźnia się z płatnością choćby kilka dni, zacznij działać. Aby zwiększyć swoje szanse na skuteczne odzyskiwanie długów, zadbaj o wsparcie doświadczonego kompetentnego partnera. A takim jest z całą pewnością prowadzący Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor to jedno z Biur Informacji Gospodarczej funkcjonujących na polskim rynku. Zasady jego funkcjonowania określają zapisy prawa, a szczególnie Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG). BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze przekazywane przez wierzycieli, prowadzi Rejestr Dłużników BIG oraz pośredniczy w udostępnianiu danych pochodzących z innych baz publicznych. Pomaga też przedsiębiorcom skutecznie windykować należności dzięki wysłaniu wezwań do zapłaty z systemu BIG oraz daje możliwosć ujawnienia danych dłużnika w rejestrze, który regularnie sprawdzany jest przez banki, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe, faktoringowe i innych przedsiębiorców.

W jaki sposób BIG InfoMonitor pomoże twojej firmie?

BIG oferuje przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie na wielu etapach procesu windykacji.

  • Jeśli twój kontrahent spóźnia się z płatnością, możesz wysłać za pośrednictwem Systemu BIG.pl wezwanie do zapłaty wraz z informacją o zamiarze dokonania negatywnego wpisu do rejestru dłużników. Taki komunikat opatrzony logotypem BIG-u, pokazujący możliwe nieprzyjemne konsekwencje wpisu, dla wielu dłużników stanowi wystarczającą motywację do wykonania płatności. Zwłaszcza jeśli opóźnienie nie wynika z braku środków na koncie, lecz z innych powodów.
  • Mimo wezwania klient nie uregulował płatności? Możesz umieścić jego dane w rejestrze dłużników (jeśli dług spełnia wszystkie określone prawem wymagania). Konsekwencją takiego wpisu będzie zmniejszona wiarygodność w oczach kontrahentów biznesowych, banków, leasingodawców, ubezpieczycieli, operatorów telefonii komórkowej i wszystkich innych podmiotów, które weryfikują dane potencjalnych klientów w Rejestrze Dłużników BIG. Co ważne, nawet jeśli dłużnik zechce usunąć kłopotliwy wpis na własną rękę… nie będzie mógł tego zrobić. Może zniknąć z rejestru dopiero na wniosek wierzyciela, po całkowitym uregulowaniu płatności. Jest to również dodatkowa motywacja dla spłacających dług, bo gdy zostanie on uregulowany, ślad po nim znika zupełnie z bazy BIG i taki przedsiębiorca odzyskuje pozytywny wizerunek w oczach swoich kontrahentów.
  • Dłużnik może długo nie dowiedzieć się o negatywnym wpisie na jego temat, dlatego BIG InfoMonitor udostępnia przedsiębiorcom Powiadomienie o wpisie. Jest to oficjalne pismo, zawiadamiające dłużnika o ujawnieniu jego danych w Rejestrze BIG. Warto wspomóc proces windykacyjny wysyłając takie pismo – jego wysyłkę można zlecić w Systemie BIG.pl bądź przy masowej wysyłce poprosić o wsparcie opiekuna z BIG.

Wsparcie BIG InfoMonitor w zapobieganiu zatorom płatniczym

BIG pomaga nie tylko w działaniach windykacyjnych, ale udostępnia także nowoczesne narzędzia, które pomagają zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem. O jakich narzędziach mowa?

  • Monitorowanie. Monitorując kontrahentów, otrzymasz powiadomienie mailowe, jeśli pojawi się pozytywny lub negatywny wpis o wskazanej przez ciebie firmie. Dzięki temu będziesz miał informację o dłużnikach przed innymi i jeszcze skuteczniej ochronisz swój biznes.
  • Elektroniczna pieczęć prewencyjna to stempel, który możesz umieszczać na fakturach i rachunkach. Sięgając po takie narzędzie, poinformujesz kontrahentów, że współpracujesz z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor. Wyślesz do nich także jasny sygnał, że profesjonalnie podchodzisz do zarządzania należnościami i masz skuteczny sposób na opieszałych płatników.

Jeśli zależy ci na kompleksowym wsparciu BIG-u, sięgnij po usługę abonamentową dla biznesu (już od 149 zł netto miesięcznie) obejmującą:

  • możliwość nieograniczonego wpisywania danych dłużników do rejestru;
  • możliwość umieszczania na fakturach elektronicznej pieczęć prewencyjnej, już od pierwszego dnia współpracy z BIG-iem;
  • usługę monitorowania i automonitorowania (monitorowanie własnej firmy w BIG);
  • możliwość pobierania raportów o przedsiębiorcy z BIG oraz raportów o własnej firmie;wysyłkę wezwań do zapłaty przez BIG InfoMonitor;
  • wsparcie indywidualnego opiekuna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *