Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Kontrola jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest niezwykle istotna i właściwie zorganizowana prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji. Planując działania kontrolne należy zadbać o wiedzę i nastroje pracowników, wyposażenie przedsiębiorstwa w oprogramowanie optymalizujące codzienną pracę a także uwzględnić stosunek kosztów przeznaczonych na kontrolę versus zysków, jakie ona przyniesie.

Kontrola jakości jest nieodzownym elementem towarzyszącym procesom w firmach produkcyjnych. Właściwie zorganizowana kontrola skutecznie obniża koszty produkcji a także prowadzi do wzrostu satysfakcji klienta.

Czym jest kontrola jakości?

Najprościej rzecz ujmując jest to zgodność przedmiotu z oferowanymi przez producenta cechami. Niegdyś proces kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym był postrzegany jako eliminowanie produktów niezgodnych z normą i niedopuszczenie ich do wydania klientom. Nowoczesne sterowanie jakością, które bazuje na stale ulepszanych technologiach wspierających biznes, wymusza podejście do kontroli jakości jako uczenia się procesów i wprowadzaniu do niego efektywnych modyfikacji. Ich celem jest osiągnięcie poprawy jakości wyrobów, zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości oraz wcześniejsze wykrywanie usterek .

Rola kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Głównym celem kontroli jakości jest eliminowanie strat finansowych. Każda praca niesie określone ryzyko błędu, na produkcji może ono wynikać z wadliwych półproduktów, awarii maszyn lub błędów ludzkich. Analizując dokładnie proces, określa się dla niego normy i akceptowalną brakowość . Mając wiedzę o procesach jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość błędów. Jest to szczególnie ważne gdy przy produkcji używamy drogich surowców bądź też nasze finalne produkty są wyrobami o wysokim stopniu przetworzenia – jeśli wadę odkryjemy na jednym z końcowych etapów przetwarzania koszt tego błędu będzie drastycznie wyższy niż brak ujawniony na początku obróbki. Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala także, przy ujęciu danych o brakowości, na wyliczenie realnego kosztu produkcji. Nie bez znaczenia jest także rola PR- owa, czyli utrzymanie dobrego wizerunku firmy – przedsiębiorstwa dbającego o jakość wyrobów i satysfakcję klientów.

Kontrola jakości – koszt czy zysk?

Czynności związane z kontrolą jakości w sposób oczywisty nie należą bezpośrednio do operacji produkcyjnych zatem nie dodają wartości i w podejściach Lean są traktowane jako strata. Należy jednak spojrzeć na temat z drugiej strony – generują „zysk” w postaci utrzymania dobrego wizerunku firmy i zadowolenia klienta. Klient zadowolony to klient powracający z zamówieniami lub polecający firmę swoim kontaktom. Najwłaściwszym zatem podejściem jest dokładne poznanie procesów, ustabilizowanie ich na satysfakcjonującym poziomie a następnie wyrywkowa kontrola – nie obciążająca przesadnie budżetu a jednocześnie dająca wgląd w poziom jakości.

Planowanie kontroli jakości

W zależności od potrzeb i wagi procesów mamy do wyboru różne scenariusze kontroli jakości . Możemy kontrolować pojedyncze sztuki lub też całe partie produktowe, prostsze scenariusze zakładają autokontrolę podczas gdy najbardziej złożone pełną kontrolę założonych parametrów.
Kontrola jakości, w zależności od specyfiki procesu produkcji, może wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu do pomiarów. Należy wtedy uwzględnić czas kontroli, ponieważ występujące równolegle operacje na różnych stanowiskach będą trudne do skontrolowania.

Jakość to także ludzie

Nie da się zaprzeczyć, że systemy bardzo ułatwiają pracę i wspierają kadrę zarządzającą oraz pracowników w większości zadań. Pamiętajmy jednak, że pracownik odpowiednio przeszkolony, zaangażowany i zmotywowany do pracy to pierwszy i niezbędny krok do ulepszania jakości w firmie.

Systemy informatyczne w służbie kontroli jakości

Systemy informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom produkcyjnych posiadają również moduły wspierające kontrolę jakości.

System OptiMES jest ogromnym ułatwieniem codziennej pracy dla każdego kontrolera. Dzieje się tak z racji automatycznych powiadomień o nowych sztukach czy partiach do skontrolowania. Wszystkie dane są odnotowywane w systemie i zostają przekłute w plan działań dla lub względem konkretnego pracownika – może być to np. polecenie poprawienia wadliwej sztuki lub premia za zerową brakowość w danym okresie rozliczeniowym. Moduł daje możliwość wydrukowania kart braków, które w sposób przejrzysty przedstawiają wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowo, w systemie można załączyć pliki z danymi czy pomiarami z dowolnego urządzenia pomiarowego czy zdjęcia z telefonu komórkowego. Panele meldunkowe (lub też opcja zleceń do druku) pozwalają śledzić półprodukty i wyroby gotowe, co jest niezwykle istotne dla zachowania zgodności z normami i certyfikatami.

Szczegółowe dane z raportów powinny pomóc określić krytyczne punkty w całym procesie produkcyjnym, gdzie powinny pojawić się stanowiska kontroli jakości. Bezpośrednie dane produkcyjne pozwalają kontrolerom jakości wyłuskać procesy, które niosą największe ryzyko wadliwości i zaburzają stabilność procesów. Podobnie dane z kontroli pomogą określić w przybliżeniu ilość braków w określonej jednostce czasowej – pozwoli to wkalkulować te wadliwe sztuki w koszty. Na ich podstawie inne działy mogą podjąć działania korygujące procesy. Wewnętrzne raporty produkcji pozwalają na bieżące monitorowanie oraz ulepszanie procesu w odniesieniu do obowiązującego w firmie systemu zarządzania jakością. Śledzenie raportów dla usterek i błędów jakościowych pozwala na określenie głębszych problemów takich jak regularne wadliwe surowce od danego dostawcy czy też powtarzające się błędy określonych pracowników. Informacje te pomagają podejmować dalsze decyzje, które mogą okazać się strategiczne i przyczynić do znacznego podwyższenia finalnej jakości. Śledźmy także półprodukty i wyroby gotowe.

Kontrola jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest niezwykle istotna i właściwie zorganizowana prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji. Planując działania kontrolne należy zadbać o wiedzę i nastroje pracowników, wyposażenie przedsiębiorstwa w oprogramowanie optymalizujące codzienną pracę a także uwzględnić stosunek kosztów przeznaczonych na kontrolę versus zysków, jakie ona przyniesie.

One thought on “Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  1. Czy ktoś korzysta z tego narzędzia? Testowaliśmy wiele programów i chyba ostatecznie się na niego zdecydujemy. Ma prosty interface oraz jest bardzo wszechstronny w działaniu. Dostaliśmy wiele pozytywnych sygnałów od innych firm, które mają OptiMES. Ma ktoś to wdrożone?Jak działa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *