Kredyt gotówkowy a kredyt konsumencki – jakie są̨ różnice?

W ofertach instytucji finansowych kierowanych do klientów można spotkać się z pojęciem kredytu gotówkowego oraz kredytu konsumenckiego. Choć wydawać by się mogło, że te produkty niczym poza nazwą nie różnią się od siebie, okazuje się, że wcale tak nie jest. Każdy z nich przyznawany jest bowiem na nieco innych zasadach. To, co je łączy, to fakt, iż każdy z owych kredytów przeznaczony jest dla osób fizycznych. Co warto wiedzieć na temat kredytu gotówkowego oraz kredytu konsumenckiego? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice? Sprawdźmy.

Kredyt gotówkowy dla każdego

Kredyt gotówkowy do jeden z najbardziej popularnych produktów bankowych. Zgodnie z nazwą umożliwia pozyskanie dodatkowych środków – gotówki, które można przeznaczyć na dowolny cel. Wysokość udzielanego kredytu, podobnie jak pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta. Wpływ na nią ma przede wszystkim historia kredytowa osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu. Jeżeli potencjalny kredytobiorca ma inne zadłużenia, które go obciążają, lub też dotychczas nie wywiązywał się w sposób terminowy ze spłaty zobowiązania, może otrzymać decyzją odmowną lub uzyskać zdecydowanie niższą kwotę, od tej, o którą wnioskował. Zarówno wysokość kosztów kredytu, jak i warunki jego spłaty w dużej mierze uzależnione są od wybranej oferty. Dlatego przed wyborem konkretnej warto dokładnie zapoznać się z kilkoma kolejnymi, co pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Warunki spłaty zobowiązania dotyczące określonego terminu oraz wysokości kolejnych odsetek bardzo często klient może sam dopasować do własnych możliwości. To duże ułatwienie w spłacie, które pomaga zachować płynność finansową i umożliwia wywiązanie się ze zobowiązania bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.

Kredyt konsumencki na jasno określonych zasadach

Kredyt konsumencki różni od kredytu gotówkowego przede wszystkim określeniem jego przeznaczania. Bo choć może być on udzielany osobom fizycznym, nie może być jednak przeznaczony na dowolny cel. Nie można ubiegać się o niego, jeśli pożyczone w jego ramach środki mają trafić na cele związane z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą oraz działalnością zawodową. Kolejna różnica dotyczy także wysokości pożyczanej kwoty, która nie może przekraczać 255 550 zł. Oznacza to, że nawet jeśli kredytobiorca otrzyma pozytywną ocenę zdolności kredytowej, która umożliwiałaby mu pożyczenie wyższej sumy, korzystając z kredytu konsumenckiego, nie będzie mógł pożyczyć więcej niż 255 550 zł. Wysokość oprocentowania tego rodzaju kredytu regulują przepisy prawne. Przyjmuje się, że nie może ona przekraczać dwukrotności sumy stopy referencyjnej określanej przez Narodowy Bank Polski. Koszty kredytu, jak i jego warunki podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów kredytów mogą się od siebie różnić. Zawsze jednak muszą być one przedstawione kredytobiorcy przed podpisaniem umowy, tak aby miał on szansę dogłębnie się z nimi zapoznać. Wszystkie niejasne kwestie i zapisy powinny zostać wyjaśnione przez przedstawiciela instytucji.

Zarówno kredyt gotówkowy, jak i kredyt konsumencki są rodzajem zobowiązania finansowego, dlatego decyzja o ich zaciągnięciu powinna być dokładnie przemyślana, podobnie jak warunki spłaty zadłużenia. Niedopasowanie wysokości kolejnych rat spłaty kredytu do własnych możliwości finansowych skutkuje zaburzeniem płynności finansowej, a to z kolei może stwarzać ryzyko bardzo niebezpiecznej spirali zadłużenia. Jednocześnie zbyt niskie raty będą skutkować wydłużeniem okresu spłaty i tym samym generować większe koszty kredytu (1).

  1. Spurgiasz K., „Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – jakie są różnice?”, (https://www.totalmoney.pl/artykuly/7609111,kredyty-gotowkowe,kredyt-konsumpcyjny-a-konsumencki—jakie-sa-roznice,1,1), data dostępu: 16.12.2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *