Masz kredyt we frankach? Sprawdź, co możesz zrobić, aby spłacać go na korzystniejszych warunkach!

Wyrok TSUE z 2019 roku otworzył przed osobami posiadającymi kredyty zaciągnięte w frankach szwajcarskich kilka możliwości przeobrażenia tego zobowiązania na bardziej korzystne finansowo. W skrajnych przypadkach istnieje nawet opcja unieważnienia umowy podpisanej z bankiem. I choć o sprawie frankowiczów było w ostatnim czasie dość głośno, to wciąż wielu kredytobiorców spłacających tego rodzaju pożyczkę nie wie, że mogło paść ofiarą nieuczciwych praktyk. Masz kredyt we frankach i zastanawiasz się, czy jest szansa spłacić go na korzystniejszych warunkach? Sprawdź, co powinieneś zrobić.

Dla przypomnienia – problemy frankowiczów rozpoczęły się, gdy dość niespodziewanie w wyniku różnych czynników kurs franka szwajcarskiego wzrósł o ponad 100%. To automatycznie podniosło wartość miesięcznych rat kredytów zaciągniętych właśnie w szwajcarskiej walucie. Kliencie banków poczuli się oszukani. Kredytodawcy często nie informowali bowiem o ryzyku gwałtownego wzrostu ceny franka lub zapewniali, że taki scenariusz jest niemal nieprawdopodobny. Dodatkowo, umowy kredytowe zawierały kilka zapisów, które okazały się wyjątkowo niekorzystne z punktu widzenia klientów. To doprowadziło do otwartego konfliktu frankowiczów z bankami. Pozycja kredytobiorców wydawała się trudna, a możliwości dociekania sprawiedliwości były dość ograniczone. Sytuacja zmieniła się diametralnie po wspomnianym wyroku TSUE z 2019 roku, który zobowiązał polskie sądy do rozpatrywania wniosków dotyczących nieprawidłowości w zawieranych umowach kredytowych.

Nawet jeśli spłacasz raty każdego miesiąca w terminie i nie masz pod tym kątem żadnych zaległości, to niewykluczone, że i Ty na mocy decyzji Trybunału możesz upomnieć się o swoje prawa. Jak to zrobić?

Postawą sprawdzenie umowy zawartej z bankiem

Nie każdy frankowicz z automatu upoważniony jest do uzyskania korzystniejszych warunków kredytowania. Wiele zależy od tego, jakie zapisy znajdują się w umowie zawartej z bankiem. Podstawą do rozpoczęcia całej procedury zmiany zobowiązania lub odzyskania części nadpłaconych pieniędzy, jest więc dokładna analiza dokumentu. Szczególną uwagę należy zwrócić, czy kontrakt zawiera nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych poparte przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Pomoc prawnika na wagę złota

Nie jest tajemnicą, że umowy kredytowe skonstruowane są w zawiły i skomplikowany sposób. Wiele osób nie posiada wiedzy, która umożliwiłaby stwierdzić, czy dokument zawiera niekorzystne i uznane za nieprawidłowe zapisy. Dlatego też nie zaleca się działać na tym gruncie samodzielnie. Lepiej będzie skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach. Wynajęty radca prawny przeanalizuje kontrakt, stwierdzi, czy zawiera jakiekolwiek budzące wątpliwości warunki, a następnie jasno określi, jakie możliwości stoją przed frankowiczem i w jaki sposób powinien on walczyć o sprawiedliwość.

Co można zyskać?

Jak się okazuje, gra jest warta świeczki. W zależności od typu zaciągniętego kredytu można liczyć na różne rozwiązania. W przypadku zobowiązań denominowanych frankowicze mają opcję zarządzenia zwrotu wyłącznie nominalnej kwoty kredytu a nawet unieważnienia umowy zawartej z bankiem. Jeśli chodzi o kredyty nominowane można starać się np. o obniżenie miesięcznych rat, zwrot nadpłaconych środków lub tzw. odfrankowienie kredytu.

Każdy przypadek jest inny

Warto zdawać sobie sprawę, że przypadek każdego klienta jest inny. Choć obecnie wypracowywane są pewne uniwersalne zasady rozwiązywania sporów na linii klient-bank, to i tak o ostatecznym rozwiązaniu sprawy decydują zapiski zawarte w umowie kredytowej. Co więcej – jeśli analizowany dokument w ocenie sądu nie będzie budzić żadnych wątpliwości, to zaciągnięte zobowiązanie trzeba będzie spłacać na dotychczasowych warunkach. Dlatego tak istotne jest, by już na początkowym etapie sprawy zwrócić się po pomoc prawnika. Oszczędzić można w ten sposób wiele nerwów oraz czasu.

Pomoc merytoryczna: Radca prawny Wrocław Kancelaria Sobota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *