Metody poprawy wydajności transportu bliskiego

Do urządzeń transportu bliskiego, często wykorzystywanych w różnych dziedzinach przemysłu, zaliczyć należy przede wszystkim suwnice. Wielość ich rodzajów oraz różnorodność zastosowań sprawia, że właśnie z wykorzystaniem tych urządzeń możliwy jest bezpieczny transport rozmaitych materiałów zarówno w pionie, jak i poziomie. Bezawaryjność i wysoka wydajność pracy dźwignic to absolutna podstawa pełnego zadowolenia z ich eksploatacji. Co warto wiedzieć o metodach poprawy wydajności pracy suwnic?

Jak zadbać o wydajność urządzeń transportu bliskiego?

Dźwignice, w tym m.in. suwnice stanowiskowe czy suwnice z wciągarkami, zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego (w skrócie UTB). Najwyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacji wraz z maksymalną wydajnością takich urządzeń są jednymi z najczęściej pożądanych czynników decydujących o płynności produkcji czy optymalizacji magazynowania. Dlatego też niezwykle istotne jest zapewnienie dostępu do regularnie i profesjonalnie wykonywanych przeglądów technicznych dźwignic, fachowo przeprowadzanych prac konserwacyjnych oraz modernizacyjnych. Wszystkie z wymienionych właśnie metod z sukcesem przyczynią się do zwiększania wydajności pracy urządzeń transportu bliskiego. Warto znać również najważniejsze zasady dotyczące modernizacji, prac konserwacyjnych czy specjalistycznych przeglądów technicznych. O czym należy pamiętać podczas wykonywania wszystkich wymienionych czynności? O tym wszystkim piszemy w dalszej części naszej publikacji.

Systematyczne przeglądy gwarantem braku przestojów

Regularnie wykonywane przeglądy techniczne oraz prace konserwacyjne na suwnicach procesowych i suwnicach uniwersalnych pozwalają na znaczną poprawę bezpieczeństwa eksploatacji tych urządzeń. Z powodzeniem zwiększają one także poziom wydajności ich pracy oraz z sukcesem zapobiegają występowaniu przestojów w pracy.

Oczywiste pozostaje to, że wszelkiego rodzaju awarie w pracy dźwignic powodować mogą niejednokrotnie bardzo kosztowne przestoje w procesie produkcyjnym. Warto tego unikać, a jedną z najskuteczniejszych metod jest właśnie zwiększenie do maksimum bezawaryjności działania suwnic. Dobre będą więc wszelkiego rodzaju modernizacje, mające na celu wprowadzenie niezbędnych ulepszeń.

Do tego nieocenione są także systematycznie przeprowadzane przeglądy techniczne i prace konserwacyjne. Czynności te, wykonywane przez doświadczonych specjalistów z branży, pozwolą maksymalnie szybko wykrywać stopień zużycia podzespołów występujących w dźwignicach. Z pewnością też przyczynią się do znacznego zwiększenia żywotności urządzeń suwnicowych, co przełoży się także na wydajność ich pracy.

Jednym słowem – bez regularnie wykonywanych przeglądów UTB nie można byłoby mówić o wydajności urządzeń transportu bliskiego! To właśnie dzięki systematycznym przeglądom możliwe staje się nie tylko uniknięcie kosztownych zakłóceń w produkcji, ale również do minimum maleje możliwość poniesienia wysokich kosztów związanych z niewłaściwym przystosowaniem suwnic do eksploatacji.

Kompleksowa modernizacja suwnic

Kolejnym z wyjątkowo skutecznych sposobów na zwiększenie wydajności urządzeń suwnicowych, w tym suwnic z wciągnikiem łańcuchowym i suwnic z wciągnikiem linowym, jest właściwa modernizacja dźwignic.

Warto podkreślić, że do czynności modernizacyjnych zalicza się także opracowanie kompleksowego planu konserwacji zapobiegawczej oraz listy niezbędnych, planowych napraw. Dobrze wiedzieć, że pojęcie konserwacji zapobiegawczej wiąże się z wdrożeniem wysoce spersonalizowanych działań, dostosowanych do potrzeb działalności danej firmy.

Działania te uwzględniać będą także rodzaj urządzeń suwnicowych, sposób ich użytkowania, środowisko pracy, historię serwisową, wymogi prawne, GNP oraz zalecenia wskazane w dokumentacji przez producenta. Tego rodzaju działania znajdują zastosowanie także w przypadku suwnic pomostowych oraz suwnic jednodźwigarowych.

Wdrożenie odpowiednio przemyślanych, specjalistycznych prac modernizacyjnych wiązać się będzie z zapewnieniem możliwie jak najlepszych warunków dla w pełni bezawaryjnej i maksymalnie bezpiecznej eksploatacji każdego rodzaju suwnic. Warto nadmienić, że będą to też z pewnością warunki zgodne z wszelkimi aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *