Najczęściej popełniane błędy w trakcie spawania

Spawanie wymaga umiejętności i wprawy oraz doświadczenia w pracy z różnymi sprzętami i materiałami. Mimo to nawet najbardziej doświadczonym spawaczom mogą przydarzyć się błędy, które nawarstwiając się, mogą prowadzić do spadku efektywności oraz powstawania przestojów generujących koszty. Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas spawania i jak ich uniknąć?

Niewłaściwe połączenia lub przewody

Duży wpływ na jakość łuku spawalniczego mają połączenia i przewody elektryczne. Jeśli przewody są uszkodzone, może dochodzić do spadków napięć i znacznego obniżania temperatury spawania, co przekłada się na niespójną jakość spoiny. Złej jakości połączenia i stan techniczny przewodów mogą skutkować także powstawaniem odprysków w trakcie spawania, co powoduje wydłużenie czasu spawania i wzrost wydatków na oczyszczanie spoiny. Z tego względu konieczna jest regularna inspekcja połączeń oraz stanu technicznego przewodów, a w razie potrzeby ich wymiana. Szeroki wybór przewodów spawalniczych oferuje między innymi sklep spawalniczy Spawaj.eu.

Niewłaściwe ciśnienie i natężenie przepływu gazu

Szybkość wypływania gazu osłonowego oraz długość przewodów transportujących gaz wpływają na jego ciśnienie i natężenie przepływu. Przewód gazowy, który łączy źródło gazu z rękojeścią automatu spawalniczego, powinien być najkrótszy, jak to możliwe. Stosowanie zbyt długiego przewodu wiąże się ze wzrostem ciśnienia, co przekłada się na jego puchnięcie, gdy urządzenie znajduje się w stanie spoczynku. W momencie pociągnięcia za spust przez operatora podwyższone ciśnienie skutkuje niestabilnością łuku, odpryskami i porowatością w początkowej fazie spawania. Ponadto reduktor, który ma za zadanie utrzymać odpowiednie ciśnienie gazu, taki jak reduktor do argonu, powinien znajdować się możliwie najbliżej uchwytu spawalniczego. W innym wypadku może dochodzić do zaburzenia przepływu gazu.

Zbyt duża ilość preparatu antyodpryskowego

Preparaty antyodpryskowe stosowane są podczas spawania w celu zapobiegania przywieraniu odprysków z łuku spawalniczego do detalu i części uchwytu spawalniczego. Użycie zbyt dużej ilości środka antyodpryskowego skutkuje jednak przedostawaniem się go do spoiny, co obniża jej jakość, powodując większy odprysk oraz problemy z penetracją materiału. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zanurzania uchwytu spawalniczego w preparacie antyodpryskowym – prowadzi to do przyspieszonej degradacji dyszy, a to pociąga za sobą wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz problemy z jakością spawu. Z tego względu przed zastosowaniem środka spawalniczego warto sprawdzić, czy ustawione parametry spawania są odpowiednie. Zbyt duży odprysk można także korygować przy pomocy właściwych nastaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *