Odpady produkcyjne – makulatura

Duże ilości makulatury pojawiające się w związku z działalnością gospodarczą mogą być poważnym utrudnieniem. Tym samym ważne jest podjęcie współpracy z firmą, która będzie dokonywać regularnego odbioru makulatury w. Dzięki temu nie trzeba będzie dostosowywać dodatkowego miejsca do jej gromadzenia i przechowywania. Co więcej makulatura to odpad, które może zostać poddany recyklingowi. Dzięki temu nie powoduje on dużego zanieczyszczenia dla środowiska naturalnego.

Czym właściwie jest makulatura?

Co to jest makulatura oraz jakie materiały wchodzą w jej skład? Za makulaturę uznaje się wszystkie wyroby papiernicze, w które zostały już zużyte, a tym samym są w niepotrzebne. Obowiązująca w Polsce klasyfikacja makulatury opiera się na europejskim podziale. Makulatura co zaliczamy:

  • Rodzaj A obejmuje odmiany słabe. Określa się je symbolami od A1 do a 12. Wśród nich występuje makulatura zmieszana pochodzące z różnych rodzajów tektury, a także papieru.
  • Rodzaj B, czyli tak zwana makulatura średnia. W i ramach znajduje się 15 odmian makulatury oznaczonych symbolami od B1 do B15. W tym rodzaju makulatury znajdują się kolorowe papiery, takie jak ilustrowany magazyny czytasz gazety. Mogą być to jednak również opakowanie produkcyjne, które zawierają kolorowe nadruki oraz grafiki.
  • Rodzaj C tak zwany odmiany lepsze. W ramach tego rodzaju określa się 19 odmian od C1 do c19. Należą do nich między innymi ścinki, a także odpady i wytwory z białych papierów. Mogą być to akta białe, a także ścinki drukarskie
  • Rodzaj D to tak zwany makulatura mocne w ramach której zalicza się 6 odmian surowca. Przypisuje się jej symbole od D1 do d6. Należą do niej worki, ścinki, odpady z tektury oraz z papieru, kraft, tektura falista.

W rzeczywistości jednak zbyt mało precyzyjnie określone kryteria sprawiają, że podział makulatury nie jest ostry. Tym samym prowadzi to do tego, że w praktyce trudno jest zrealizować w podaną klasyfikację.

Aktualne ceny makulatury

  • Aktualna cena za kilogram makulatury w 2022 roku wynosi około 2 zł (w przypadku makulatury belowanej). Odpadom takim jak makulatura stawka vat nie jest przypisywana. Oznacza to w praktyce, że oddanie makulatury nieodpłatne Nie jest obciążony podatkiem VAT, Co sprawia, że nie ma konieczności wystawiania faktury. Jest to zatem bardzo komfortowe rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw, dla których makulatura stanowi bardzo duży odpad produkcyjny jaki występuje w ogromnych ilościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *