Project manager – na czym polega jego praca?

Project manager to osoba, która potrzebna jest w każdej branży. Umiejętne zarządzanie projektem wymaga wielu kompetencji oraz sporego doświadczenia, co przekłada się na realizację wcześniej wyznaczonych celów. Specjaliści w tym zakresie nie narzekają więc na brak zainteresowania ze strony pracodawców. Jakie są ich obowiązki, czym się zajmują i na czym dokładnie polega ich praca?

Pracę project managera można podzielić na 3 części:

  1. Planowanie.
  2. Realizowanie.
  3. Zamykanie projektu.

Każda z tych części wymaga podjęcia określonych działań, które w skrócie składają się na pracę project managera. Wszystko ma prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów i wytworzenia produktu (w różnej postaci), który będzie spełniać wcześniej określone wymagania jakościowe. Niezbędną do pracy na tym stanowisku wiedzę można zdobyć m.in. na studiach podyplomowych (np. takich jak https://www.zpsb.pl/studia-podyplomowe) lub specjalnie przygotowanych kursach i szkoleniach.

1. Planowanie

Po stronie kierownika zarządzającego projektem leży przede wszystkim stworzenie planu całego projektu oraz jego harmonogramu. Co ważne, project manager musi być aktywny na wszystkich etapach realizacji, aby sprawować kontrolę nad całością. Dodatkowo musi on także zadbać o zaplanowanie wszystkich niezbędnych zasobów, które będą potrzebne do wykonania projektu przez zespół.

2. Realizowanie

Ta część wymaga działań na rzecz zespołu oraz samego projektu. Project manager nie tylko dba o budowanie zespołu, ale także musi rozdzielić poszczególne zadania pomiędzy członków. Co więcej, każdej czynności należy nadać odpowiedni priorytet oraz wyznaczyć kierunek działania. W wieloosobowych zespołach dochodzi też niekiedy do konfliktów i tutaj również odpowiedzialność za ich rozwiązanie spoczywa po stronie kierownika projektu. Nie wolno zapominać też o motywowaniu do działania oraz wspieraniu współpracowników. Z kolei na rzecz projektu kierownik musi wykonać następujące działania: pomóc zrozumieć główne jego założenia, zarządzać czasem, kosztami, zakresem, jakością, analizować postępy czy monitorować poszczególne jego etapy. Oczywiście zakres ten często jest jeszcze bardziej poszerzony w zależności od specyfiki danego projektu i samej branży.

3. Zamykanie projektu

Ostatnią częścią pracy project managera jest zamknięcie projektu. Jest ono konsekwencją wcześniejszej pracy i podjętych działań – kierownik bierze więc na siebie odpowiedzialność za całość realizacji i wywiązanie się z wyznaczonych wcześniej celów. Nie trudno domyślić się więc, że na tym stanowisku potrzebne są umiejętności przywódcze czy negocjacyjne. Co więcej, trzeba charakteryzować się też asertywnością, otwartością, łatwością komunikacyjną oraz przedsiębiorczością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *