Windykacja komornicza – jak przebiega?

Windykacja komornicza to profesjonalne wsparcie wierzyciela w jego działaniach, mających na celu odzyskanie należności od dłużnika. Komornicy nie zawsze są w stanie dobrze oszacować majątek dłużnika. Mogą mieć też problemy ze znalezieniem licytantów, którzy kupią zajęte składniki. Aby mieć pewność, że dług zostanie spłacony, warto kontrolować cały proces egzekucyjny i wydawać dyspozycje wyznaczonemu komornikowi. Właśnie takie czynności określa się mianem windykacji komorniczej. Jeśli poszukujesz takiego wsparcia, dowiedz się, gdzie szukać pomocy.

Czym są egzekucje komornicze?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu przez komornika nieruchomości oraz ruchomości należących do dłużnika, a następnie podjęciu działań mających na celu spieniężenie zajętego majątku. Uzyskane w ten sposób pieniądze zwracane są do wierzyciela. Warto zaznaczyć, że ukrywanie jakichkolwiek składników majątkowych jest karane. Komornik może też zająć rachunek bankowy, na który dłużnik otrzymuje wynagrodzenie, rentę czy emeryturę.

Windykacja komornicza – co to jest?

Wbrew pozorom działania wchodzące w zakres windykacji komorniczej nie są podejmowane przez komornika. Zajmują się nimi sami wierzyciele lub specjalnie oddelegowane do tego zadania profesjonalne firmy windykacyjne takie jak Hadyński Inkaso. Można z tego wywnioskować, że to właśnie wierzyciel zarządza całym postępowaniem egzekucyjnym. Wybiera komornika i wskazuje mu składniki majątkowe dłużnika. Jest to jednak czasochłonne i trudne zadanie, z którym nie wszyscy są w stanie sobie poradzić. Dlatego coraz częściej angażuje się wspomniane firmy, które udzielają wsparcia w odzyskaniu należności od dłużnika.

Wybór komornika i ustalenie majątku

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, warto upewnić się, że dłużnik posiada majątek, na którym można zabezpieczyć należność. Duże znaczenie ma też wybór komornika. Dobry kontakt to priorytetowa kwestia, gdyż daje gwarancję szybko podejmowanych czynności egzekucyjnych. Ma szczególnie duże znaczenie, jeśli dłużnika ma innych wierzycieli.

Poszukiwanie majątku dłużnika można oczywiście zlecić komornikowi, jednak zaangażowanie profesjonalnej firmy windykacyjnej może przynieść lepsze rezultaty. Jest to spowodowane tym, że najwyższą skuteczność uzyskuje się, kiedy egzekucja prowadzona jest z trudnego do ustalenia majątku, o którym nie wiedzą inni wierzyciele i komornicy.

Windykacja terenowa

Czynności terenowe obejmują głównie wizyty komornika lub windykatora w siedzibie firmy dłużnika i w jego miejscu zamieszkania. Spotkania tego typu są bardzo niekomfortowe, dlatego przynoszą bardzo dobre efekty nawet w trudnych sprawach. Wywarcie presji na dłużniku w towarzystwie jego pracowników lub rodziny daje impuls, który może skutkować szybszym rozwiązaniem całej sprawy.

Inne czynności windykacyjne

Podczas egzekucji komorniczej mogą pojawić się pewne trudności, które wymagają szybkich działań. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy dłużnik ukryje, daruje lub sprzeda majątek w trakcie postępowania. Wówczas trzeba przygotować zawiadomienie do prokuratury o popełnionym przestępstwie.

Zakres działań w zakresie windykacji komorniczej jest całkiem spory. Poszukiwanie majątku dłużnika czy pozostawanie w ciągłym kontakcie z komornikiem zabierają dużo czasu. Dlatego w wielu przypadkach skorzystanie z pomocy specjalistów jest dobrym rozwiązaniem, które pozwala oszczędzić swoje nerwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *