Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na kredyty bankowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Właściciel nie tylko podejmuje kluczowe decyzje dotyczące dalszego rozwoju. Często dochodzi również do sytuacji, gdy w celu zrealizowania wybranego kontraktu konieczne jest skorzystanie z pomocy finansowej, np. kredytu. Co zrobić, kiedy działalność gospodarcza zostaje zawieszona? Jak wpływa to na zaciągnięty kredyt bankowy? Podpowiadamy.

Zawieszenie działalności gospodarczej – co na to bank?

Zdarza się, że z przyczyn niezależnych od osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą konieczne jest zawieszenie jej działania. Taki stan oznacza zastój, pozwala jedynie uzyskać mniejsze kwoty na oświadczenie podatkowe. Tego typu sytuacje bywają kłopotliwe, szczególnie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zaciągnęło wcześniej kredyt w banku. Dla takiej placówki jest to informacja, że w firmie pojawiły się problemy, z którymi prawdopodobnie sobie nie radzi. Banki niezbyt przychylnie przyjmują do wiadomości decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej, jednak jak podkreślają specjaliści z firm, takich jak np. dFinance.pl, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej przy kredycie

Najkorzystniejsza sytuacja dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których jedynym obciążeniem jest leasing, np. na samochód. Mają oni dwie możliwości rozwiązania problemu. Pierwszą jest zerwanie umowy z leasingodawcą. Jest to jednak najdroższy sposób, gdyż wiele firm w umowie uwzględnia szereg dodatkowych opłat wynikających z tego faktu. Najkorzystniejszą opcją w tym przypadku okazuje się sprzedaż samochodu wraz z możliwością przeniesienia zobowiązania leasingowego na nowego właściciela.

W przypadku kredytu bankowego sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, zgłaszając jej zawieszenie, ma możliwość przedstawić specjalny wniosek do banku. Dotyczy on tak zwanych wakacji od spłaty kredytu. Występują one w dwóch wariantach:

  • zmniejszającym spłatę całej raty kapitałowo-odsetkowej,
  • zmniejszającym spłatę części odsetkowej raty.

Inną opcją jest pismo o wydłużenie okresu kredytowania. Pozwala ono zmniejszyć comiesięczną ratę odprowadzaną do banku.

Pierwsze z przedstawionych rozwiązań pozwala na zmniejszenie rat praktycznie do zera. Są one jednak następnie rozdzielane do pozostałych zobowiązań, a to oznacza, że po zakończeniu okresu wakacji od kredytu nowe raty będą znacznie wyższe. W przypadku drugiej opcji raty miesięczne ulegają pomniejszeniu, ale musisz spłacać je przez dłuższy czas. Oznacza to, że koszt całkowity kredytu będzie w rozrachunku wyższy.

Warto wiedzieć o tym, że przedsiębiorca może wnioskować o kolejny kredyt po odwieszeniu działalności gospodarczej na zasadach podobnych do tych, które obowiązują przy jej otwarciu. Od 6 miesięcy możliwe są kredyty do 100 tys. zł, powyżej 12 miesięcy zaś dostępne są już wyższe kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *