Znaczenie food defense w przemyśle spożywczym

Kontrole w przemyśle spożywczym są nieodłącznym elementem systemu zarządzania jakością. Dotyczą one zarówno ogromnych i znanych na całym świecie firm, jak i małych, lokalnych przedsiębiorstw. Food defense, czyli obrona żywności, to standard, który koncentruje się na jej ochronie przed umyślnym skażeniem żywności przez osoby, które chcą zaszkodzić konsumentom lub marce producenta. Przyjrzyjmy się tego standardowi.

Czym jest food defense i dlaczego jest ważne?

Food defense to przede wszystkim ochrona produktów żywnościowych przed skażeniem lub fałszowaniem, a także wszystkimi innymi działaniami, które mają na celu spowodowanie szkody dla zdrowia publicznego lub wyników gospodarczych.

Właśnie na tym polega różnica między food defense a innymi standardami, np. IFS. W tych ostatnich skoncentrowano się na przypadkowych skażeniach żywności, które raczej wynikają z błędów proceduralnych.

Branża spożywcza stale rośnie pod względem złożoności, różnorodności i zależności od wzajemnie połączonych systemów krajowych i globalnych. Jednocześnie ilość zagrożeń i potencjalnych źródeł celowego zafałszowania nadal ewoluuje, przez co stają się one coraz trudniejsze do wykrycia.

Kogo dotyczy food defense?

Odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa żywności leży w rękach wszystkich organizacji biorących udział w łańcuchu produkcyjnym. Oznacza to, że firmy, które mają styczność z artykułami spożywczymi, muszą zainteresować się kwestiami związanymi z food defense. Dotyczy to m.in.:

  • rolników,
  • firm dostawczych,
  • magazynów,
  • producentów,
  • sklepów,
  • hurtowni.

Każda organizacja, która w jakikolwiek sposób związana jest komercyjnie z branżą spożywczą, powinna przeszkolić swoich pracowników z zakresu food defense. Kursy dotyczące tego zagadnienia można znaleźć na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/.

Warto pamiętać o tym, że food defense to nie tylko rygorystyczne przepisy i konieczność trzymania się wytycznych. To przede wszystkim możliwość zapewniania swoim klientom najlepszych, bezpiecznych produktów, które cieszą się powodzeniem na rynku. Inwestując w narzędzia do ochrony żywności, tak naprawdę stwarza się szansę na generowanie większych i pewniejszych zysków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *