Towary ADR – co to takiego?

Współcześnie każdego dnia na całym świecie przewożone są najróżniejsze przedmioty, w tym też te uznane powszechnie za niebezpieczne. W odniesieniu do nich stosuje się specjalne przepisy, które pozwalają maksymalnie ograniczyć ewentualne ryzyko. Wyjaśniamy, czym są towary ADR oraz jak się je transportuje!

Towary ADR – co to?

Towary ADR to przedmioty niebezpieczne, opisane w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ang. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Dokument został podpisany w Genewie 30 września 1957 roku. Polska przystąpiła do konwencji w 1975 roku. Uwzględnione w umowie przepisy są zmieniane i aktualizowane co dwa lata (w lata nieparzyste).

Wśród towarów ADR można wymienić przedmioty w stanie stałym, ale też ciekłym, gazowym czy sypkim. Zalicza się do nich materiały m.in.:

 • gazowe,
 • wybuchowe,
 • ciekłe i stałe zapalne,
 • samozapalne,
 • wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • utleniające,
 • promieniotwórcze,
 • żrące,
 • trujące,
 • organiczne,
 • zakaźne.

Towarami ADR są dla przykładu: benzyna, nawozy rolnicze, propan, niektóre farby, akumulatory czy sztuczne ognie.

Kto może transportować towary ADR?

Towary ADR mogą być transportowane zgodnie z zasadami opisanymi w umowie ADR. Dokument ten nakłada specjalne wymagania na przedsiębiorców wysyłających takie materiały, a także na firmy przewozowe podejmujące się tego zadania.

Kierowca prowadzący pojazd zawierający towary ADR musi przejść szkolenia, zdać odpowiedni egzamin oraz posiadać ważne zaświadczenie (wydawane, personalizowane i dystrybuowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych). Zwykle transportem tego typu zajmują się specjalne jednostki, ale także i specjalne firmy kurierskie, które świadczą tylko takie usługi (ich pojazdy posiadają oznakowanie znormalizowanymi tablicami ADR). Najbardziej znane firmy przewozowe, jak np. DHL czy DPD, niestety nie transportują takich towarów ani nie posiadają przystosowanych do tego samochodów czy przewoźników.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, musi również współpracować z doradcą ds. bezpieczeństwa, czyli tzw. doradcą ADR.

Jak nadać przesyłkę z towarami ADR?

Musisz nadać przesyłkę z towarami ADR? Jako nadawca towarów niebezpiecznych przed wysyłką musisz upewnić się, że spełniają wszystkie wymagania, czyli są odpowiednio sklasyfikowane oraz dopuszczone do przewozu. Powinieneś również przekazać uprawnionemu przewoźnikowi niezbędne dokumenty i zezwolenia. Zanim wybierzesz firmę transportową, która specjalizuje się w dostarczaniu towarów ADR, sprawdź oferty przynajmniej kilku z nich poprzez ich strony internetowe lub bezpośredni kontakt telefoniczny czy email.

Z kolei jeśli interesuje Cię wysyłka tradycyjnych paczek, a nie ADR, skorzystaj ze sprawdzonej platformy logistycznej, takiej jak np. Apaczka.pl. Platforma ta pozwala sprawnie nadawać rozmaite paczki, w możliwie najbardziej opłacalny sposób. W ramach współpracy abonamentowej daje także dostęp do wielu udogodnień dla reprezentantów branży e-commerce. Firma działa na rynku od ponad 10 lat oraz wsparła już ponad 160 tysięcy klientów.

Więcej informacji o platformie Apaczka.pl znajdziesz na stronie głównej: https://www.apaczka.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *