Faktoring pełny bez regresu – wszystko co powinieneś wiedzieć

Nie ulega wątpliwości, iż dobra kondycja finansowa jest niezwykle istotnym, a wręcz najważniejszym i podstawowym czynnikiem w każdej firmie. Pod tym pojęciem rozumie się zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania bieżących wydatków oraz zobowiązań w wyznaczonym terminie, co ma wpływ między innymi na rozliczanie się z biznesowymi partnerami, jak również terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Nierzadko, zachowanie płynności finansowej jest ważniejsze niż sam zysk, bowiem przedsiębiorstwo narażone jest na upadłość nawet wtedy, kiedy pomimo uzyskiwanych przychodów nie posiada odpowiednich środków na spłatę zobowiązań. Z kolei niska ocena może skutkować nieufnością ze strony współpracujących kontrahentów i instytucji finansowych. Przedsiębiorca ma do wyboru różne możliwości na poprawienie płynności finansowej. Faktoring zdobywa coraz większe uznanie wśród polskich przedsiębiorców. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są rodzaje faktoringu oraz jakie korzyści niesie ze sobą usługa faktoringowa bez regresu.

Faktoring bez regresu – na czym polega?

Na samym początku należałoby zapoznać się ze znaczeniem słowa faktoring. Zatem, faktoring, mówiąc najprościej jest to narzędzie do zarządzania wierzytelnościami, na które składa się finansowanie faktur, monitorowanie należności oraz weryfikowanie kontrahenta. Metoda ta polega na wcześniejszym wypłaceniu właścicielowi przedsiębiorstwa przez firmę faktoringową zaliczki z wystawionego rachunku, który charakteryzuje się długim terminem płatności. Dzięki temu od razu możesz dysponować środkami finansowymi. Faktoring bez regresu, zwany również jako pełny, polega na finansowaniu jeszcze nie opłaconych przez odbiorcę rachunków. Przy czym osoba uprawniona, działająca w instytucji, przejmuje na siebie całkowite ryzyko wiążące się z niewypłacalnością nieuczciwego klienta. Stosując takie rozwiązanie przedsiębiorstwo, które wystawia dokumenty terminowe w całości zdobywa należności wynikające z dokumentów. W momencie przejęcia wierzytelności przez instytucję, kontrahent zobowiązany jest do uregulowania rachunku do instytucji, z którą podpisana została umowa. W relacjach pomiędzy faktorantem a niewypłacalnym klientem może dojść do sytuacji, w której należność nie zostanie opłacona we wskazanym terminie. Ty, jako przedsiębiorca nie musisz ponosić za to odpowiedzialności. W takim przypadku to osoba uprawniona musi poradzić sobie z wyegzekwowaniem zapłaty. Gdy to nie poskutkuje, do gry wchodzi także ubezpieczyciel, który wraz z faktorantem zajmuje się windykacją należności.

współpraca

Do kogo skierowany jest faktoring pełny?

Faktoring pełny jest skierowany w głównej mierze dla firm stawiających na dynamiczny rozwój, pozyskujących nowych kontrahentów zarówno w kraju, jak i na rynku zagranicznym, jednocześnie nastawionych na większe zabezpieczenie prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy chętnie obejmują tego rodzaju usługą klientów, w przypadku, gdy nie mają wystarczającej wiedzy na temat ich sytuacji finansowej, szczególnie w zakresie zdolności do uregulowania zobowiązań wobec innych odbiorców. Ta kwestia jest bardzo istotna, kiedy firma rozszerza swoje działania na rynki zagraniczne, gdzie ryzyko niewypłacalności wzrasta, a wyegzekwowanie zapłaty jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, aniżeli na rynku lokalnym. Faktoring bez regresu staje się coraz bardziej popularny w czasach niepewności gospodarczej i licznych zawirowań na przestrzeni międzynarodowej.

Usługa ta jest także dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które posiadają już polisę ubezpieczenia należności handlowych w jednym z wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Podczas podpisywania umowy zatwierdzane jest również porozumienie z ubezpieczycielem, na podstawie którego osoba uprawniona przejmuje obowiązki klienta wynikające z polisy. Oznacza to oszczędność czasu dla właściciela działalności, ponieważ nie musi on dodatkowo zajmować się monitorowaniem transakcji i zgłaszaniem zobowiązań, których ustalony termin płatności upłynął. Dzięki temu klient zyskuje całościowy pakiet usług związanych z zarządzaniem należnościami, tj. sposób finansowania, administracja, monitoring, windykacja, jak również ochrona ryzyka niewypłacalności nieuczciwego odbiorcy. Jedną z kluczowych zalet faktoringu pełnego jest poprawa struktury bilansu firmy, co w praktyce przekłada się na poprawę niektórych wskaźników finansowych. Metoda ta, zwana „off balance” wykorzystywana jest przez spółki giełdowe w celu przeprowadzania transakcji handlowych z zagranicznymi udziałowcami.

Jak działa faktoring bez regresu?

Jak już zostało wspomniane, faktoring to usługa finansowa, przeznaczona dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług kontrahentom lub instytucjom w kredycie kupieckim, czyli z odroczonym terminem płatności. Spółka wystawiająca dokument może uzyskać mnóstwo korzyści wynikających z korzystania z pakietu faktoringu pełnego. Jest to transakcja trójstronna, w której udział biorą: klient, odbiorcy oraz strona finansująca. Właściciel firmy sprzedającej określony towar zwykle ustala z odbiorcą termin płatności, który może być zróżnicowany ze względu na branżę i wiele innych czynników. Jednak w tym czasie może zajść potrzeba wypłacenia innych należności, tj. wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, czy zakup materiałów produkcyjnych. Wówczas pomocny okazuje się faktoring. Przedsiębiorca wysyła elektroniczne zestawienie rachunków do faktoranta, który zajmuje się rozliczeniem dokumentów i w zależności od ustaleń zawartych w umowie wypłaca klientowi zaliczkę (90% wartości faktury). Natomiast pozostała część zapłaty zostanie przesłana do przedsiębiorcy tuż po uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika. Dzięki temu właściciel działalności może korzystać z pieniędzy zaraz po dokonaniu sprzedaży, nie czekając na spłatę przez odbiorcę. Przedsiębiorca nie musi posiadać zdolności kredytowej, w bankowym rozumieniu, jednak nie oznacza to, iż ten rodzaj usługi jest dostępny zawsze i dla każdego typu działalności gospodarczej.

rozliczanie faktury

Zalety faktoringu bez regresu

Dla większości polskich przedsiębiorstw, poszukujących kapitału na prowadzenie własnej działalności, zwykle pierwszym wyborem jest kredyt w koncie firmowym. Okazuje się, że zawarcie umowy faktoringowej jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze. Faktoring to bogaty zestaw usług, który w ostatecznym rozrachunku pozwala pozyskać kapitał na własną firmę, jak również stanowi zabezpieczenie w ramach ryzyka niewypłacalności nieuczciwych kontrahentów. Dzięki skorzystaniu z usługi możemy nie tylko polepszyć płynność finansową firmy, ale i zapewnić sobie dostęp do wielu świadczeń ułatwiających zarządzanie wierzytelnościami. Oprócz tego, można wskazać jeszcze szereg innych, nie mniej istotnych zalet takowej usługi. Produkt ten dodatkowo umożliwia wydłużenie terminów płatności, co zwiększa szanse na pozyskanie przewagi konkurencyjnej, nie obciąża struktur bilansu firmy, nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwiej będzie nam w razie potrzeby zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Ponadto, pozwala uchronić się przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnymi klientami, gwarantuje skuteczne wyegzekwowanie zapłaty, daje możliwość szybszego uregulowania zobowiązań, co z kolei przekłada się na lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z dostawcami. Firma, która korzysta z faktoringu pełnego jest mniej narażona na bankructwo.

Faktoring niepełny czy pełny – porównanie

Przedsiębiorcy, chcąc uwolnić kapitał obrotowy zamrożony w nieopłacalnych rachunkach mają do wyboru kilka rodzajów faktoringu. Oferta faktoringu dostosowana zostaje do oczekiwań. Każdy z nich pełni podstawową funkcję, zgodnie z normami finansowania, a więc umożliwia zwiększenie płynności finansowej unikając zaciągania nowych zobowiązań i zmniejszania zdolności kredytowej. Zasadnicze różnice dotyczą w głównej mierze kwestii, jaką jest przejęcie ryzyka przez firmę faktoringową. Faktoring pełny to usługa, w której firma faktoringowa bierze na siebie całkowite ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Wybierając takie rozwiązanie przedsiębiorca może oczekiwać, iż otrzymana należność za fakturę pozostanie do jego dyspozycji, nawet w przypadku, gdy dłużnik okaże się niewypłacalny. Z kolei faktoring z regresem, zwany jako niepełny oznacza, że ryzyko niewypłacalności klienta w dalszym ciągu obciąża właściciela firmy, który korzysta z tego rodzaju usług. Wprawdzie przez faktora w dalszym ciągu otrzymywane jest finansowanie, zwiększona zostaje płynność finansowa i odzyskany kapitał obrotowy, lecz nie pozbywa się problemu z solidnym wyegzekwowaniem należności powstałych w wyniku współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

sporządzanie dokumentów

Podsumowanie

Firmy decydujące się na skorzystanie z usług faktoringu mają wybór pomiędzy jego dwoma podstawowymi rodzajami – faktoringiem pełnym, bez regresu i z regresem. Niewątpliwie, faktoring bez regresu jest zdecydowanie bardziej skuteczny dla przedsiębiorcy, ponieważ ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie osoba działająca w instytucji, co oznacza stuprocentową ochronę finansową dla realizowanej transakcji handlowej. Po ten rodzaj usługi sięgają właściciele firm, którzy chcą utrzymać stabilizację finansową i zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi i nieuczciwymi kontrahentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *