Najciekawsze szkolenia dla administracji publicznej

Sprawna administracja publiczna powinna świetnie rozumieć i zaspakajać potrzeby społeczności, obywateli oraz przedsiębiorstw. W jej skład wchodzi wiele struktur i organów, a na jej działanie wpływają setki reguł i przepisów. W jaki sposób zadbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej, aby mogli efektywnie realizować nałożone na nich zadania?

W niedawno przeprowadzonym badaniu dotyczącym potrzeb szkoleniowych, aż 49% pracowników instytucji publicznych wskazało chęć rozwijania umiejętności osobistych i zawodowych. Ciągły rozwój jest im potrzebny nie tylko, aby móc liczyć na awans czy zwiększone zarobki zgodnie z posiadanymi formalnie kompetencjami, ale również żeby nadążyć za ogromem zmian w prawie i przepisach, których zrozumiałość często pozostawia wiele do życzenia. Mało kto ma na uwadze, że prawo tworzą głównie politycy, ale do jego stosowania wyznaczeni są na co dzień urzędnicy i pracownicy administracji publicznej. Każda zmiana w prawie oznacza szereg zmian w instytucjach publicznych i konieczność dostosowania wiedzy pracowników sektora publicznego. Jakie są aktualnie obszary, w których zachodzą zmiany w prawie i na których skupia się administracja publiczna? Jakie szkolenia dla administracji publicznej cieszą się szczególną popularnością?

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych jest jedną z najczęściej nowelizowanych dziedzin prawa w Polsce. W ciągu ostatnich 30 lat ustawa o zamówieniach publicznych była gruntownie zmieniana już trzy razy, w 1994, w 2004 oraz w 2019 roku. Pomimo, że najnowsza ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, to uchwalono do niej już 3 nowelizacje. Ustawa z 2004 roku nowelizowana była aż 67 razy! Liczby te doskonale pokazują jak często urzędnicy rozpisujący przetargi na udzielenie zamówienia publicznego muszą zapoznawać się ze zmianami, modyfikować procedury i dopasowywać do nich procesy. Rozumiejąc skalę tych zmian łatwiej jest nam zrozumieć, dlaczego pewne postępowania ciągną się tak wolno – zanim podlegają one rozstrzygnięciu, często trzeba sprawdzić czy warunki na jakich przetarg został ogłoszony, wciąż są aktualne i zgodne z literą prawa.

Nic dziwnego, że wykształcił się szeroki rynek szkoleń z zamówień publicznych dla zamawiających (zobacz: https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne), które omawiają aktualny stan prawny i pozwalają szybciej wdrożyć odpowiednie zmiany. Szkolenia te dotykają wielu zagadnień istotnych z punktu widzenia zamawiających: jak zorganizować komunikację w postępowaniach przetargowych, kwestie elektronizacji zamówień publicznych, wykorzystania platformy EPUAP w zamówieniach publicznych, zasady prowadzenia kontroli i audytu zamówień publicznych, a ostatnio również kwestie klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych.

Prawo budowlane

Innym obszarem prawa, które znacznie pływa na działalność wielu urzędów i instytucji publicznych jest prawo budowlane. Wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do której pojawiło się również całe mnóstwo aktów wykonawczych. To na instytucjach publicznych leży ciężar wydawania pozwoleń na budowę, ale również kwestie związane z ochroną środowiska podczas rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania, miejscem realizacji inwestycji budowlanych, określaniem robót i budów, które nie wymagają pozwolenia; kwestie dotyczące przyjmowania obiektów budowlanych do użytkowania oraz zasadami prowadzenia działalności zawodowej w budownictwie czy postępowaniem na wypadek katastrofy budowlanej.

Ogrom przepisów w tej materii wymaga odpowiedniego wsparcia pracowników administracji publicznej i stałego podnoszenia umiejętności poprzez szkolenia z prawa budowlanego.

Projekty unijne

Zasady realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych to kolejny obszar cieszący się niezwykłym zainteresowaniem przedstawicieli administracji publicznej. Obejmuje on kwestie takie jak zasady finansowania, sposób ubiegania się o dofinansowanie, zasady prowadzenia kontroli i rozliczeń projektów unijnych, w tym zasady prowadzenia księgowości projektów unijnych, kwalifikacji wydatków czy też sposoby weryfikacji i ustalania statusu wnioskodawców. Osobną grupą tematów jest pomoc publiczna de minimis, a także przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Listę szkoleń unijnych możemy znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/unijne-ue.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *