Najbardziej popularne rodzaje inwestycji w pigułce

Najbardziej popularnymi rodzajami inwestycji są fundusze inwestycyjne, w których pieniądze są łączone z funduszami innych inwestorów i rozłożone na wiele różnych kategoriach aktywów. Nazywane jest to „dywersyfikacją” i pomaga rozłożyć ryzyko.

Produkty inwestycyjne

Co prawda można inwestować bezpośrednio w instrumenty takie jak akcje, ale bardziej popularnym sposobem inwestowania w nie jest ulokowanie pieniędzy pośrednio poprzez odpowiedni fundusz inwestycyjny.

Istnieje szereg możliwości skorzystania z funduszy inwestycyjnych, na przykład poprzez produkty takie jak inwestycje strukturyzowane lub fundusze emerytalne.

Poniżej pokrótce opisujemy najpopularniejsze sposoby inwestowania z użyciem tych metod.

Dodatkowo, warto zapoznać się na własną rękę i bardziej dokładnie ze szczegółami dotyczącymi wpływu wysokości pobieranych opłat na potencjalny zwrot z inwestycji.

Akcje – są sposobem posiadania bezpośredniego udziału w spółce – znanym również jako akcjonariat. Ich wartość rośnie i spada zgodnie z szeregiem czynników, które mogą obejmować wyniki lub prognozę spółki, nastroje inwestorów i ogólne warunki rynkowe. Istnieje także możliwość inwestowania w akcje firm amerykańskich.

FI – Fundusze inwestycyjne zarządzane są przez profesjonalnych menedżerów. Istnieje wiele różnych dostępnych strategii i zakresów ryzyka do wyboru klienta. FI mogą inwestować w jedną lub więcej różnych klas aktywów, które ostatecznie zarządzane są przez fundusz.

Fundusz powierniczy – takie fundusze to spółki notowane na giełdzie, których działalność polega na zarządzaniu funduszem inwestycyjnym, inwestowaniu w akcje i/lub inne rodzaje inwestycji. Inwestuje się w fundusz poprzez kupno i sprzedaż udziałów w funduszu powierniczym bezpośrednio lub poprzez produkty wymienione w ich portfolio. Mamy tutaj również do wyboru wiele różnych strategii i szczebli ryzyka.

Fundusze towarzystw ubezpieczeniowych – To fundusze prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeń na życie. Kiedy inwestuje się poprzez produkt ubezpieczeniowy lub emerytalny, często wybiera się sposób lokowania pieniędzy. Wybór może być dokonany poprzez fundusze własne firmy ubezpieczeniowej lub fundusze inwestycyjne odpowiadające funduszom prowadzonym przez innych zarządzających.

ETF – Niektóre fundusze inwestycyjne przyjmują strategię „śledzącą”. Wartość funduszu wzrasta lub spada zgodnie z ruchem na przykład indeksu giełdowego (jest to miara tego, jak dobrze radzi sobie rynek akcji). Fundusze typu ETF często mają niższe opłaty niż inne rodzaje funduszy.

Fundusze nieruchomości – Są to specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych, które inwestują jedynie w nieruchomości. Z założenia są to rodzaje inwestycji obarczone niższym ryzykiem niż fundusze akcyjne lub nawet mieszane.

Jaka jest wysokość zwrotu środków?

Nie ma gwarancji, że Twoja inwestycja się powiedzie. W przypadku akcji spółki, zależy to od wyników spółki i perspektyw ekonomicznych.

W przypadku funduszy szansa na utratę pieniędzy lub osiągnięcie dużego zysku zależy od kombinacji różnych rodzajów inwestycji w fundusz.

Sposobem na rozłożenie ryzyka jest wybór szeregu odmiennych „klas aktywów”.

Na przykład wybierając fundusz, który inwestuje w taką kombinację:

  • Gotówka
  • Obligacje
  • Akcje
  • Obligacje i nieruchomości
  • lub inwestowanie w kilka funduszy, a każdy inwestujący w inną klasę aktywów.

Informacja o opłatach

Opłaty i prowizje mogą zmniejszyć Twoje zyski z inwestycji. Kiedy inwestuje się bezpośrednio w dane aktywo zazwyczaj trzeba uiszczać opłaty transakcyjne i mogą one być wyższe niż w przypadku inwestowania poprzez fundusz.

Opłaty różnią się w zależności od funduszu, produktu lub dostawcy i nie zawsze będą łatwe do zidentyfikowania, dlatego warto dobrze zapoznać się z warunkami i ofertą dostawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *